Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 136 —
En 't onafmeetbre ruim doorschittrea met zijn stralen I
Ziet al in rep en roer, wat adem heeft te halen!
En Gy, ge onttreltt u aan de zoete, dierbre plicht.
En duldt, dat vadzigheid u arm en voet outwrichtM
Wat zeg ik? dat ze uw kniên, uw ruggegraat verstijve.
Het bloed in de aadren stuit*, te rug naaf 't harte drijve.
Uw lenden kromme, en ach! uw neêrgebogen hoofd
Ben aanblik weigre van den gloed die 't al doorstooft!
Gy laat u 't trage bloed in de ingewanden stallen.
Verderven door de rust, zijn buizen samenvallen.
Verharding telen, en ontsteking, pijn en dood:
Gaat, schudt die logheid uit, dat ledendrukkend lood;
Vertreedt u; neemt de bijl, en houwt abeel of ceder.
Of, is uw arm te zwak, of esch- of berkspruit, neder;
Beschrijdt het dravend ros; slaat vederkuif of bal;
Trekt zinkend schakelnet of zeger aan den wal!
Voor 't minst, vernieuwt uw' geest door stille kunstbedrijven!
De handling van 't penceel vervang* het bukkend schrijven;
De bijtel neem de plaats van maalstok en palet;
En schaaf en spanzaag ruiscb* door 't zwijgend kabinet!
't Is werkzaamheid-alleen, maar werkzaamheid der spieren.
Waar 't leven by bestaat, waar dier en plant by tieren.
Zy daauwt in *t heilzaam zweet onnutte scherpten uit.
Die 't bloed naar buiten drijft en afscheidt in den huid:
Zy stijft de werkingakracht van ingewand en klieren.
En zijgt het onraad door van darmkanaal en nieren:
Zy keert hun gisting af van 't licht ontstoken bloed.
Die in 't onzuivre lijf een nest van kwalen broedt.
Maar driften! — Zangeres wat gaat ge u hier vermeten! —
De Wijze en Wijsgeer legt den hartstocht aan den keten,
't Zy verr*, dat toornen, wraak; of dierelijke lust
By de autzeny deb ziel zijn fiere borst ontrust*. —
Zeger, meestal zegen, van 't Lat. sagena, een net.