Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
— 135 —
Wat maaktge u spijs en drank, des levens eersten stut.
Door traagheid walglijk, en ten lichaamsstenn onnut;
Gebruikt de weldaan van den Goddelijken zegen.
Gevoelloos voor *t genot, in hare gaaf gelegen.
En zwelgt onachtzaam in, wat, kwalijk doorgemengd,
In 't kwijnende ingewand onkleinsbre brokken brengt.
En, gistende, verzuurd, met rottinglucht ontsteken,
TJ straks, als scherpe loog, ten gorgel uit koomt breken.
Of maag en hartkuil knaagt, gedarmte en netvlies spant,
Of met een koortsig vuur door hart en aders brandt 1
Wat geeft ge uw' valschen smaak, ontaart door *i wanverteeren,
In grillige eischen toe, die 't oordeel af moest keeren!
Wat zoekt ge aan vluggen geest, of prikklend dampzout, heul,
In 't afgesloofde brein der matte zenuw beul;
Of waant, in 't laauwe vocht, tot barstens ingedronken,
Het kwijnend vuur der ziel tot nieuwen gloed te ontvonken I
Helaas! 't ontvonkt niet; neen, het smeult in ijdlen damp.
En geat al weemlende uit als 't lemmet i) in de lamp.
En ach, wat weigert ge u (van alle spoorloosheden
Het spoorloost! 't geen Natuur beleedigt als de Reden!)
Het heilzaam middel der beweging! Ziet in 't rond,
Hoe elk gedierte ontwaakt met d' eersten morgenstond.
De frissche leden rept met rennen, dartlen, springen.
Met klappren door de lucht en 't ochtendlied te zingen!
Ziet alles weemlen en krioelen over 't land.
En klaatren in den stroom, en wriemlen door het zand:
Den frisschen morgenwind door bosch en klaver mischen;
De waatren 't drijvend zwerk wellustig tegenbruischeu!
De zon, door 't ochtendblos al lachend voorgegaan.
Zijn rossen nopen langs de blaauwe hemelbaan,
ï) Kil. lemmet, lembind, de pit, het kousje van eene lamp oj^
kaars. Ook zei men vroeger lembed, d. i. voor lamppit»
lemmet kan^echter ook komen van limmen, glimmen. Zie
Bild. Gesl.-Ujst.