Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 133 —
De moegewerkte hand moog machtloos nederzinken;
Het werktuig, waar de ziel door oordeelt, door besluit.
Put door zijn werkiüg zich naar de eigen wetten uit.
De renkar streev door 't zand met meer dan arendsvleugels.
De kracht van 't trekkend ros verrekt gareel en teugels:
En 't hulkjen loeve of lenz' iu 't labbren op den vloed.
De wind spant zeil en treil 2), waar 't door laveert of spoedt.
Is, stervling, is 't dan vreemd, zoo 't ingespannen denken
(Jw lichaam knage en sloop door 't brein- en vezelkrenken?
Zoo 't immerwerkend deel in 't eind word' afgemat,
En 's levens kracht verspille in 't kostbre hersennat?
Verbeeldt ge u dat te veel, te aanhoudend hersensloven
U 't denkvermogen-zelf niet eindlijk moet ontrooven.
Uw reden lammen en belemm'ren in haar plicht.
Daar 't werktuig waar ge in denkt, verlamd wordt of ontwricht.
Ga, breek den Üjtel in des kunstnaars rappe handen.
En vraag hem 't wonderstuk, waar outers voor ontbrandden.
Den God van Delos 3), fier op Pythons zegepraal.
Uit wiens verhefi'end oog de zichthre toekomst straal'!
Vraag hem den Trooier die (zich krommende in hun wrongen)
Der slangen beet gevoelt in 't marmer van zijn longen.
Hun gif in de aders, en de doodstuip dwars in 't hart.
Daar elke vezel spant van de onverdaurbre smart.
Vraag hem de schoonheid, die van tien jaar oorlogsplagen.
Verlies van ouders, kroost, en teêrbeschreide magen,
Met d' aanblik van een oog vol teedre tooverkracht
Geheel een volk vertroostte en in verrukking bracht
Loeven, naar de windzijde toezeilen; lenzen, vlak voor
den wind het schip laten loopen. Zeil en treil, allitteratie;
treil, het Pransche tirail, eene lijn, een touw. 3) Apollo, die
de slang Python afmaakte. De Apollo van Belvedere. Trooier;
de priester Laocoön werd met zijne twee zonen door slangen om-
slingerd en voor de muren van Troje vermoord. De groep va/?
liaocoöu. s) De Helena van Züüxis.