Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— m —
Be vonklende ijzerstaaf den moker tegendruiseht;
Noch de eenwig moede slaaf, die in Potozies mijnen
Be iu top gestegen zon zich nimmer zag beschijnen:
Noch zelfs de zeeman, die, geslagen uit de boot.
Boor 't opgezette meir met barning kampt en dood,
Be golven tegenroeit met aldoorworstlende armen.
En niets dan 't leven heeft om 't leven te beschermen. ■—
Be wandlaar, die op 't veld uit speelzucht zich vermeidt.
En bezigheden zoekt, uit zucht tot ledigheid;
Be minnaar, die zijn schoone aan 't ziedend hart mag prangen,
Mag tuimlen in haar schoot en om haar leden hangen.
En, zwijmende in 't volop van ziel- en zingenot.
Zich meer dan stervling voelt, ja hooger dan een God.
Wat zegge ik, spijsgebruik, verteering, slaap, verkwikking,
't Brengt al vermoeiing voort, verveling, krachtverwrikking;
Vermoeiing, die de rust verpozen, heelen moet,
Bie geest en vochten kwist, den brand verspreidt in 't bloed,
En die, te vaak herhaald, of eens te verr' gedreven,
Haar vrucht bezuren doet ten koste zelfs van 't leven I
Ja, de arbeid van wat deel, wat werktuig noembaar zij.
Put uit, en 't hoogst vermaak is steeds der smart naby.
Zou denken dan alleen zijn werktuig niet vermoeien?
Geen geest, geen voedend sap zijn vezels uit doen vloeien?
Zou 't minder stoornis zijn voor 't werkend lichaamsdeel.
Ban voet- of handgebaar, of lijdlijk zingestreel?
Neen, *t oog bezwijk' van licht, het oor, van klank te drinken 2);
1) Stad in Peru, rijk aan zilvermijnen. Klank drinken.
Aan alles wat eenig vocht naar zich neemt, wordt het drinken
toegeschreven: aarde, bergen enz. Bij dichters wordt drinken
ook gebezigd van steenen, outers, dolken. „Toen Alexan-
ders dolck Zich droncken dronk in lecker borgerbloed." Vondel.
Ook vindt men, zooals hier, dat de oor en het geluid drinken.
„Hoe dronck ik die met mijne inwendige o.oren." Vondel.
„Onze ooren dronken liedt op liedt." Poot. Zie over drin-
ken Huydecoper, Proeve van T. en B.
lüÉi