Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 129 —
Daar bruiat ze, en vliegt omhoog, en dringt m 't slaapsaletI
Help, hemel, 't is gedaan, geen voorzorg meer die redtl
De binten vallen met de doorgeblaakte wanden.
En plettren 't droef gezin in 't wringen van de handen.
Verdelgen 't prachtig slot met torentrans en kruin.
En keeren 't tot een' hoop van gloeiende asch en puini
Maar neenl de bnrgwacht blaast, de brandklok slaat aan 't kleppen:
Sie burgzaat en soldaat om 't zeerst de handen reppen;
Den vijand voor de poort op 't eerst rumoer geschut;
En 's wachters waakzaamheid maakt list en kracht onnut.
Zie daar de pijnl de pijn, zoo heilzaam, zoo behoudend,
5Vier zintuig nooit verstompt, hoe teder, hoe veroudendl
[)ie elke tokkeling en spanning boven maat,
^et eiken prikkel van de vezels, gadeslaat,
ïeen werktuig, of zy waakt in 't buigen, rekken, knellen,
ïooT de ongeregeldheên die elks bedrijf verzeilen,
)nze oogbol stelt zich bloot voor 't al te sterke licht P
!y waarschouwt, en terstond valt de open venster dicht.
Gehoorvlies vange een' knal die 't werktuig dreigt te scheuren,
reuk ï), te scherp een' geest van dier- of plantrijkgeuren;
Iet ziedend hartebloed verstijve in borst of long;
'e prikkling van een gif wring' gorgelbuis of tong;
Gehemelt' word' geblaard door bijtende amperzuren 2);
►e voet ontvelle in 't gaan door 't korr'lig zand te schuren;
f de arm verwring' zich door een poging, te onbedacht;
•e wachter sluimert niet, maar houdt opleitend wacht.
meerl 't wijsgeerig brein worde uitgeput van 't peinzen;
'e maag verzuim' heur plicht van 't voedsel door te kleinzen
e hevel van 't gedarmt' trekk' chijl noch sappen uit;
ijn schroef kracht werk' verkeerd, verlamme, of word' gestuit;
Versta: de reuk vange op een geest, te scherp, enz.
Amper, Kil. austerus, amarus, fr. amer, aigre; dus bittere
iren. Kil. colare, percoïare; fr. couler; door eene zeef gieten,
}or laten zijgen.
ten berqe. filldebdtk t. 9