Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
. m^ .Uk,
— 128 —
Wat tuiraeleud gcbergt' ter neer ploffe uit de wolken;
Wat opgeschoten vuur uit de onderaardsche kolken,
Wat stikkend sulfergas uit poel of mijnkloof well*;
*t Dreigt al "Vernieling aan uw teder samenstel.
Wat zegge ik? doornespits, en naauwlijks zichthre dieren!
Ja, rekking beide cn rust van ingewand en spieren,
Het voedsel zelfs, de lucht die 't braudend werktuig koelt.
Het licht, waar 't kunstrijk oog Gods schepping in gevoelt,
't Is alles — levensbaat, maar — machtig om te dooden.
Hoe, stervling, dan 't verderf, het wis verderf gevloden?
Ach, argloos ligt gy neer, in stillen slaap vermast
Verkwiklijk smaakt gy 't ooft, dat tot verkwikking wast;
Genoeglijk zweeft 'gy om langs berg en heuveltoppen;
Of laaft uw warme borst met levende aderdroppen ; —
Daar scheurt u *t ong'^diert de weekgespannen huid
En stort zijn gal in 't bloed, in a^r, of klierbuis, uit;
Daar zal het scherpe sap uw ingewand doorboren;
Daar wordt uw heup ontwricht daar, bloed en ziel verloren
Daar stremt u 't koude vocht de vloeibre levensbron!
Gy sterft, en onbewust van 't geen u deeren kou!
Neen, de Almacht wilde u 't lijf, het kostbre lijf bewaren.
Zy wrocht geen doven klomp van vezels, vliezen, a&ren ;
Zy stortte een fijn gevoel aan 't diei'lijk vferktuig in.
Dat, trouwe wachter by een zorgeloos gezin,
D' allarmkreet opheft als vijaudlijk leed koomt naderen.
De vijand naakt, men slaapt; geheime huisverraderon
Verbergen *t onheil, of verdeden de aandacht: rust,
Begoochling van 't vermaak, genot van zinnelust.
Zie daar de deur geramd; den voormuur doorgebroken;
De vlam op *t onvoorzienst in *t voorportaal ontstoken!
ï) Vermasten, werkw.; overladen, vermoeid zijn. Dro
pels water, die door de bergrotsen dringen, bronaders vormen,
op sommige plaatsen uitlekken. Bij het slapen. Van het ve
kwiklijk ooft. Bij het wandolen. Bij het laven van uw bon
üüi