Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 127 —
Wijze op 't kompas den koers, die u ter ree' moet leiden,
En leere u op de kiiart de gronden onderscheiden I
Voor my, ik zocht het oord waar naar uw yver brandt.
Doch nimmer zette ik voet aan 't zoo gewenschte strand.
Neen, 'k zal uw gids niet zijn naar 't voorwerp dat ik faalde,
iMaar 'k schenke u trouwen raad, en dien ik duur betaalde.
Spoed langzaam! spaar U zelv', en breidel 't jeugdig bloed!
|Zoek kennis; maar als mensch, die 't lichaam vieren moet!
En gy, 0 Grijzen, die met vroeg besneeuwde hairen
)e woeste drift betoomt der oubedwingbre jaren,
Taar in de stoute geest, door zelfgevoel verhit,
;ich uitschiet als een pijl, gedreven naar het wit,
>ie, eens den boog ontsnapt, zijn vlucht niet laat vertragen:
ry, deelgenoten in mijn Ilias van plagen!
?reedt toe, herkent uw leed op 't Dichterlijk paneel;
[erkent uw zuchten in den treurgalm dien ik kweel;
Teemt van mijn hand de troost, de lichtnis in uw smarte,
[et gulle blijheid aan, als vloeiende uit mijn harte;
teproeft de middlen, die ik aanbied', hoe gering;
In, kunt gy 't, o vergeet u-zelven daar ik zing!
[oor 't minste, smaakt het zoet by 't foltren van uw plagen,
[et zoet des ongeluks!) van niet alleen te klagen.
de pijn.
Lichaamlijk, en bestemd, lichaamlijk heil te smaken
't hemelach geestgenot, waarvoor Gods Englen blaken,
ïstaat ge, o sterveling, in 't heerlijkst kunstgewrocht
m veezien, onderling op 't keurlijkst saamverknocht;
lar vezels, week van aart en vatbaar voor 't ontbinden,
it leeuw- of wolfsgebit gespitst zij tot verslinden,
it schuifelende slang zich wapen' met vergift,
>t|at felle schorpioen met hoekige angelstift;
ipi^) Het gedicht van Homerus, waarin de droevige lotgevallen
Troje verhaald worden,