Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 126 —
En bloed, en zenuw stoort; den lust verwoest van 't leven;
Van 't daglicht walgen doet, voor eigen schaduw beven;
Wat de aard verruklijkst heeft, tot ijsbren folter maakt;
En *t hemelrein gemoed met heische toortsen blaakt.
toewijding aan db jonglingschap en aan den
lijdenden ouderdom.
U, prille Jonglingschap, die de uitgestrekte zee
Des levens inslaat met zoo fors gespannen doeken.
Om voedsel voor uw hart, om roem en eer te zoeken;
Om ware wijsheid, meer dan goud of kronen waard 1
Hoe juicht mijn hart u toel hoe deelt het in uw vaart I
Ja, vier uw' zeilen bot bedien u van de winden.
Verlies geen oogenblik om 't edel doel te vinden;
Het leven is alreeds tot zulk een reis te kort.
En spoedt nog sneller voort, hoe snel uw vaartuig snort.
Maar achl zie voor u! Reef, o reef en plooi somwijlen
Het al te zwellend zeil en schroom het overijlen! ^
Niet slechts bedriegt men zich in 't kiezen van zijn' streek.
Verzaakt den ankergrond, cn moddert in een kreek,
Of vindt een woesteny voor 't paradijs vol weelde,
Dat de eens verhitte ziel zich op zijn' 2) tocht verbeeldde:
Helaas! daar is nog meer dat u vernielen kan!
De mast wordt overtopt^): de voorboeg duikt er van;
De romp is buiten staat de werking uit te harden;
Men zeilt zijn hulk op zij', of stoot de kiel in flarden
Op de eene of andre plaat, die m' overglyden mocht.
Een ander geve u hulp en stiere u op den tocht,
ï) Bot, het fransche bout, einde; bot vieren is vieren
loslaten tot aan het einde. Hooft schrijft boet vrijen, het boet
loslaten: „Ga heen, en vrij uw wraaklust boet Met slopen van
vergoten bloed." 2) Moet zijn haar, 3) Overtoppen; dc top,
van de mast slaat over*