Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 124 —
steek gaf, en met eenen wenk de maatschappelijke orde herstelde:
voor wien oorlog voeren en zcgeprslen niet dan hetzelfde is,
welke menigte, welke dai>pfirheid, wdke vorsten of volkeren zich
tegen hi^m verzetten: — die de gedaante van Europa vormt en
verandert, gelijk de konstena^r ei'n wasklomp herkneedt: die, *t
geen in onze dagrn onmogelijk scheen, eene nieuwe wereldmc-
narchy schept? — Ziedaar het waardig voorwerp der Pindarische
Odel Geen dichier kan daarby koel blijven; onwillig klinkt zijne
lier en golft zijn boezem van onbekende vervoeringen: het Raads-
besluit des Eeuwigen schijnt hem toe de barenstond te genaken,
en zijne uitzichten verliezen zich in gulden droomen der toekomst!"
Hiermede meende hij Bilderdijk te verontschuldigen bij hen,
die hem van lafheid wilden beschuldigen den overheerschtr bezon-
gen te hebben; zulks behoefde echter niet. In het laatste couplet
had hij zijn gevoelen ten volle geuit:
Napoleon! zie duizend tongen
Uw naam verbreiden over de aard!
Van Oost tot "West uw lof gezongen!
Mftar zijt gy ook de mijne waard?
Is 't heil der aard uw hoofdbedoelen,
Eo kunt gy u gelukkig voelen
In 't dienstbaar zijn aan zulk een plan?
Uw hart besliss* dit door uw daden;
Zoo die geen andre zucht verraden.
Welaan ontfang mijn hulde dan!
Dit werd wat aanstootelijk gevonden, en veranderd in een cou-
plet, dfit met de regels sloot:
Het aardrijk wacht, het smeekt de Vrede;
Zy mangelt met uw krijgstrofeên.
doch eindelijk werd het laatste couplet geheel weggelaten.
De buskruitramp van Leiden bracht het geheele land in eene
droevige stemming. Van alle kanten stroomde geld toe om de