Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
De ridder beschouwt het dierbaar kleinood. De letters zyn ver-
dwenen, diamanten flikkeren, geven vlam en vonken en in 't mid-
den daarvan leest hij: verdien en winl VerdienenI winnenI
dat was hem genoeg; hij wapent zich, houwt een zwaren eik om,
die hem tot vaartuig zal dienen, en geleid door Heiles zwaan, die
het ruwe vlot vooruitzwemt, drijft hij den Rhijn af en ontdekt
eindelijk de torenspits van Heiles kasteel. De woeste Sigon aan
't hoofd van roofzuchtige scharen belegerde 't kasteel. Heile zelf
rekt den slappen boog en wekt den krijgsmoed harer knechten op,
de zwaarden druipen van bloed, de pijlen snorren door de lucht,
't rammeien en beuken doet de voorpoort reeds waggelen. Elius
beschrijdt ijlings een ros, woedt tusschen de deinzende gelederen,
stapels dooden bedekken weldra het slagveld; — de vijand is ver-
jaagd. Heile had de schitterende veder haars bevrijders gevolgd,
maar ziet ook hem vallen. Hare knechten vliegen ter redding heen.
En adm- en roerloos voert men hem
In de eerst ontzette wallen.
De jonkvrouw drukt een hairband, geheiligd door Willebrord,
Den heiligste der mannen,
Door wien het Heidensch bijgeloof
Uit Neerland werd gebannen,
op den schedel van hem, dien zij dood waant, kust schreiende
zijne hand
En ziet — den roof des zwanen 1
Zij ziet, en zwijmt. — Mijn vader, ach!
Bit kost ze slechts doen hooren.
En blijft, in d'arm van heur slavin,
In nokkend snikken smooren.
Elius was door bloedverlies afgemat;
Maar 't rusten, maar de wonderkracht,
In 't Vorstlijk snoer gelegen,
Gaf d'adem weder aan zijn borst,
Hoe stijf ook neergezegen,