Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 122 —
Gy, gy hebt de kleine wichtjens van de knieën niet belet,
Gy, gy zegende in uw armen dezen zegen van het bed I
Gy, gy hebt hem aangenomen tot uw eigendom cn kroost!
Mijn Alexis, ja, was de uwe I Lieve Jezus, dit geeft troost,
Teedre Weêrhelft, wees gelaten! leg nw handen in mijn handi
Vlechten we onzer beider armen om ons thands nog eenig pand.
Hy, hy is onze eerste zegen, hem vroeg de Almacht niet weêrom!
Hy getuigt ons van Gods liefde. - Kom, mijns levens leven, kom! -
Biên wy Jezus d' ons ontrukte; schreiend, ja, maar willig aan l
Hem aU hemelling te groeten, ó verdient dat niet een' traan?
Hem, na 't doorgeworsteld leven, met geheel een' Englen stoet.
Uit uw' zuivren schoot geboren, voortgesproten nit mijn bloed.
Hem, hen allen weêr te omhelzen in de volheid van Gods heil — I
Lieve Gade, deze wellust is voor niets dan tranen veil,
Dierbre Goël ja, wy voelen, wy erkennen die genä;
Sla ons met ontfermende oogen, sla ons in dees droefheid gal
Gun, 0 gun dit oovrig telgjen beider vurige gebeênl
Gun ons, hem (genadig Heiland) in uw' hemel voor te treênl
Voor te treden! Lieve Jezus! waar zijn heil, zijn erfdeel zy!
Meer dan dit voor hem te vragen laat ons 't Ouderhart niet vrij.
Eer of schatten, aardsche wijsheid, waar het hart zich op verheft -I
Neen, zy needrigheid zijn luister, zy, die grootheid overtreft!
Gy, gy zult hen niet begeven, die uw bloed geëigend heeft,
Gy geeft nooddruft, gy verzading, wie op uw betrouwen leeft.
Alles heeft hy, dierbre Heiland, die uw liefde slechts bezit 1
Schenk haar aan ons eenig knaapjen, en hy hebb' nooit ander wit!
Geef ons uit zijn jonge lenden spruiten tot dien schooneu dag.
Die uwe Almacht op de wolken als Hersteller groeten mag!
En, behaagt het u, ó Vader, gy die neemt en ook hergeeft!
Troost ons weder met een telgjen, waar Alexis in herleeft!
Een betere tijd was echter voor den dichter aangebroken. Na-
poleon vond in de verzwakking van het gezicht van den raad-
1) Goël, Jesus.