Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 121 —
Ja, betalen wy die schatting ach den noodeisch der Natuur!
Gy, heb dank voor deze tranen, immerweldoend Albestuur!
Immer weldoend! — Hiilig Vader, gy die geeft en ook herneemt!
ó Vergeef het menschlijk harte, met uw readsbeslniten vreemd!
ó Vergeef het, zoo 't onzinnig, zoo 't weerspannig zich verzet!
Zoo *t verwijt en wrevel ademt voor de klaagstem van 't gebed!
Ach! het harte van een' vader- — God: gy kent, gy ziet het door!
Waar, waar is hy, die zijn l^indcrs, en zijn reden niet verloor?
Immer weldoend! — wat is leven, zoo de dood een weldaad is?
Wat bezitten, zoo er weldaad is verbonden aan 't gemis?
6 Mijn ziel, d sluit uwe oogen! leer dit Godsgeheim ontzien!
Dood en leven zijn uw weldaad. Vader, laat uw wil geschiên!
Dierbaar, van mijn hart gereten, lief, en onvergeetbaar wicht!
'k Moet u 's aardrijlc» schoot hergeven! wat outzettelijke plicht!
Plicht, die 't lijdend Vuderharte, dat naar zijne ontbinding smacht,
Van zijn tweetal lieve loten met zoo'n wellust had verwacht!
'k Moet, — en, uitgedreven balliog, vreemd in eigen Vaderland,
Waar, waar berg ik u in de aarde, u, mijn hart, mijn ingewand!
Balling, ach! en zelfs geplonderd van mijn erflijk grafgesteent'.
Mag ik u geen rustplaats schenken by voorvaderlijk gebeent'.
Schokt niet, ouderlijke beeuders, staat niet op om dezen sm^ad.
Zoo het stof van uwe kinders verre van uw stof vergaat!
Is uw grafkuil ons gesloten, ga, mijn teergeliefde kind.
Ga ter rust (ik zal u volgen) by uws voders diersten vrind. —
Gy, die steeds voor my een vader, een teerhartig vader waart
Eu wiens oogen nog te sluiten voor mijn weêrkomst was bespaard,
Gy, ó Halsvrind, wien mijn voeten wajfglend leiden naar uw graf,
Zie, zie op! een deel uws hartvriends daalt reeds in uw armen af.
6 Ontfange 't met uw beenders haast het nietig overschot,
Als my 't uur der rust zal dagen, dat bestemd is van mijn' God!
Lieve Heiland, die ons lev^n en ons sterven hebt beproefd!
Die den mensch hebt aangetogen, en eens Engels troost behoefd!
Dft. J. Verschuur, kort te voren hier in Leyden overleden, B.