Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 120 —
Sla uw* boezem, wriug de banden, noem, js, noem den bemel wreed!
Ja, vcrwenscb ons-beider liefde, oorzaak van dat gruwzaam weel
Vloek onze Echttoorta, vloek my-zelven die u liefde kennen deê!
Zoeter zal die vloek my wezen van uw diepgetroffen hart
Dan dit zwijgend nederzinken, in eene onoplosbre smart.
Lieve, druk u aan mijn* boezem 1 in des harten Wel verstopt,
Suik naar adem, hijg naar lichtnis! voel hoe 't siddrend bloed rov
klopt!
ó Herroepe 't u aan *t leven, dat gy hebt bemind om my!
ó Bemin het nog, mijn Waarde; ja, hoe wreed het leven zy!
ó Bemin het om het telgjen, *t eenigst dat voor ons nog bloeit!
Voel de tranen op uw wangen, daar zijn oog u meê besproeit!
Voel de kusjens, die zijn mondtjen tusschen u en my verdeelt!
Voel ons-beider ziel vereenigd in ons beider evenbeeld!
Reik en hem en my de handen tot een blijk van teedre min!
En barst uit, mijn Zielsgeliefde; hou uw doodsche smart niet in!
Gy bekoomt dan, lieve Gade! ach! ik voel uw hart weêr slaan.
Hijg, ó boezem, aan den mijnen ! — Maar wat zie ik ? ach, een* traan!
Dank, ó hemel, voor dat traantjen! ó mijn lippen, kust het af!
Maar, ó neen, het eischt te vlieten op des lieven zuiglings graf.
Vliete 't, ja, en onbedwongen! geve 't aan uw smarten lucht!
Geve *t doortocht aan den boezem voor een* Moederlijken zucht!
Ach, daar welt hy, zoo weldadig! hy, die zucht die 't hart ontlast;
En de stroom begint te groeien, die de wangen overplascht.
Schrei, mijn Weerhelft, spaar geen tranen! 6 die tranen zijn u zoet.
Wel hem, die ze mag vergieten als de rouw ze stijgen doet!
Smaak hun lichtnis, lieve Gade! Smaak haar, thands ons eenig kroost.
Dat, en met en om ons schreiend, ons uw tranen plengt ten troost!
Schreit, en wekt ook my die tranen, die my *t schroevend leed misgunt!
Doe my schreien van genoegen, dat gy weder schreien kunt!
Ja, ik kan het, ik gevoel het! ja, mijn borst breekt snikkende uit.
Vloeit, mijne oogen! vloeit als stroomen, wee hem, die uw vlieten stuit 1