Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 119 —
't Ib uw schoot dan, dierbaar Xcyden, die mijn wichtjena asch ver-
slindt!
Niets, niets zocht ik iu uw wallen dan de doodbaar van mijn kind 1
Hemel! hemel, zoo weldadig! Gy die heil en rampen zendt!
Moet my elke voetstap voeren tot vernieuwing van ellend P
Moet ik land by land doorkruisen, zonder uitzicht, zonder troost.
Om heel de aarde te overspreiden met de lykjens van mijn kroost I
Dierbaar wichtjen, thands bet tiende, dat py *b aardrijks schoot
bewaart,
Ach, hoe luttel, goede hemel, heeft uw deernis ons gespaard I)
Dierbaar wichtjen, meer dan allen vastgeklonken aan mijn ziel!
Dierbaar wichtjen, waar my alles, alle vreugde, mee ontviel!
Dierbaar wichtjen, boven allen die het gruwzaam lot my nam,
My ten kenmerk van Gods zegen op de teêrste huwlijksvlam I
Ach, daar ligt gy, neergezegen, als een platgetreden blom!
Daar, het vonkjen uitgetreden, waar uw hemels oog van gloml
Wek het bloemtjen, doe het rijzen, windtjen van den morgenstond !
Blaas het leven weêr in 't vonkjen met den adem van uw' mond!
Geef ons 't leven in het leven met de lust des levens weêr!
Of, ó hemel, stort den vader by zijn zielloos wichtjen neêr!
Ó Mijn boezem! kost gy schreien 1 -Neen, gy kunt het niet, 6 neen! -
Krijt dan! krijt, en dring* dit krijten door de verste stranden heen!
Krijt, en gil de holle wanden en hnn doffen weergalm stom!
Krijt, en doe den klaagtoon zwijgen van het doodsche grafgebromi
Sullen wand en doodklok treuren als van uwen rouw geroerd,
By versteenen, gy verharden, daar uw hart u wordt ontvoerd!
Wie kan wat gy uitstaat voelen? wie, gevoelen en weerstaanl
Wie weêrstaan, en tot den hemel geen verwijten op doen gaanl
Wie het onbescheid niet vloeken, dat geweld doet aan Natuur
£n het bloeden wil verbieden aan de diepe hartkwetsuur!
Krijt dan, jal en help mij krijten, ó mijn dierbare Echtgenoot!
Ach, dat stil, dat starziend zwijgen is my wreeder dan de dood.
Geef, Geliefde, geef een' uittocht aan het hartverworgend leed!