Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 118 —
Op elkanders bleeke wangen — en wy zien die wangen droog 1
u Wat schouwspel, mijn Geliefde! wat gezicht vol aakligheên!
't Wicht verstijft n in die armen! ik, in dreigen arm, versteen I
Ach! wat riep ik uit, verdwaalde, by een vroeger harteslag
„Zalig, die zijn Vadertranen met eene Egd mengen mag!"
Thands vermag ik 't, en geen afstand weigert ons die ijdle troost!
Vliet thands, tranen, kunt gy vlieten! vliet vereenigd op ons kroost 1
Hemel! hemel, zoo weldadig! dit is dan uw dierbre gift!
Gift, zoo vurig afgebeden, en omhelsd met zoo veel drift I
Dit is 't wichtjen, zoo bekoorlijk, daar ons diepgegricfd gemoed
Twee paar wreed verloren wichtjens zich zoo blijd in zag vergoed!
Dit, dit wichtjen, zoo aanvallig, in wiens hemelvollen lach,
't Oudrenhart deze aard verdwijnen, en een Eden open zag I
In wiens zieldoorstralend lonkjen 't lief en schuldloos zieltjen sprak,
Als 't het'teedre rozenmondtjen naar ons beider kusjens stak!
Wiens aanvallig zoet gekozel ons geheel het hart ontsloot.
Als zijn minlijk handendrukjen ons den blijden morgen bood 1
Morgen, die ons hart vervulde met den zegen van ons lot!
Morgen, thands voor eeuwig duister -! zonder hemel, zonder God !
Hemel! hemel, zoo weldadig...! ach ik weet dat gy het zijt;
Maar kan dit een Vader voelen, wien de vlijm het hart doorrijt!
*k Moest dan hier uit verre streken, uit een afgelegen Volk,
'k Moest dan hier door woeste baren, over stroom en waterkolk,
'k Moest dan hier het zand gaan zoeken dat uw lijkjen dekken mocht!
Hier uw asch een graf ontsluiten, was dan alles wat ik zocht!
'k Moest mijn Vaderland hervinden om te sterven op uw graf!
't Was uw doodkist, dierbaar wichtjen, dat dit Vaderland my gaf!
't Was uw doodkist -! Groote hemel! ó Vergeef eens Vaders hart,
Wat het opwerp', wat het smoore, in de wanhoop van mijn smart!
Leyden, ó onzalig Leyden, waar mijn boezem zoo naar trokl
Waar ik enkel zielrust hoopte, na zoo menig' hartescbok!
Waar miju borst zich zou herhalen vao haar eindeloos gezucht.
En miju wallend bloed zich koelen in eene onberoerde lucht!