Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 117 —
Gy, 't zorglijkst vad«rhart door teerheid overtreff< ndI
Gy, die mijn dorre struik weldadig hebt besproeid.
Toen de eerste knop van geest gereed stond door te breken!
Mijn' bloessem toegejuicht, mijn weeldrig hout besnoeid,
Mijn zwellend ooft gedekt voor 't hevig zonnesteken!
Die----Maar 't wangunstig lot sloeg boom en vruchten neêr:
Dc rijpheid bleef te rug na 't veelbelovend gloren! —
Wat nood? uw weldaad staat, al is haar doel niet meer:
Wat nood? zy is voor God noch voor dit hart verloren.
Dat hnrt erkende uw liefde, uw vaderlijk gemoed:
Sods hemel lachte u toe. — Ach! luttel duurt het weenen!
Welhaast heeft ook mijn kwaal als de uwen uitgewoed-
Welhaast, en 'k ben bevrijd van smart en tegenspoed.
En beter Vaderland zal ons op nieuw herecnen.
Een nieuwe slag trof hem in het najaar; een kind, thans het
iende, moest hij ter laatste rustplaats brengen.
BY DEN DEN DOOD VAN MTJN JONGSTE
ZOONTJEN 1).
II planto steffo li pianger non lafcia.
dante.
?hands niet verr* van u, mijn waarde; maar in uwen arm gekneld,
welgt mijn hart de zilte tranen, van wier stroom mijn boezem welt.
welgt het uw en mijne tranen: tranen, aan geen oog ontplascht,
Vaar een *i peil ontwassen droefheid in verademt, in ontlast!
[(.en, maar tranen van den buezem die in de overstclping stikt,
jü met onbevochtigde oogen naar den hollen doodstuip snikt!
'hands, van uwen arm omvangen...! Dierbare, ach, dezelfde smart,
)e eigen pijl doorgrieft ons beiden, ja, doorreeg ons beider hart.
iddrend, en den zinnen bijster, slaan wy stijf en starrend oog
ï) In 1800 bnd hij een kind verloren „verre van zijne teêrge-
efde," doch nu troost het hem nog, dat hij kan zeggen: „Thands
iet verr' enz.