Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 114 —
Ja, dankl ó Gy die weldaan regent!
Gy, Goedheid, Almacht, Majesteit 1
Gy, die do kindsheid hebt gezegend,
Gy riept ze tot Uw heerlijkheid!
Neen, 'k vraag U — ach! 't valt hard, o Vader,
't Valt hard voor 't hart, zoo eindloos teer.
Maar 'k vraag U, Heil- en Levensader,
Niet eenen van de mijnen weêr.
Neen, laatze Uw' lof vereenigd zingen I
Verbreiden ze Uw* Gen^ om hoog!
Ik wil het morrend hart bedwingen.
Den stroom bedwingen van het oog!
Geef Gy my kracht door die Genade,
Die me eens dat kroost in de armen voert;
En, Heiland, troost de lieve Gade,
Zoo teder aan mijn hart gesnoerd 1
O zie haar aan mijn zij' bezweken,
Onthou haar Uwen invloed niet;
En duld het Ouderlijke smeeken
Voor 't gene Uw Goedheid overliet!
Reeds had Jeronimo de Vries in de Vaderlandsche Letteroefe-
ningen 1805 op „de stoutheid en bevalligheid, verhevenheid van
denkbeelden en gemakkelijkheid van dichttrant" van Bilderdijk
gewezen, en er bij zijne lezers op aangedrongen den dichter aan
eene onzer hoogescholen te beroepen. Na eene drukke briefwisse-,
ling tusschen de Vries en den balling, begaf.de laatste zich in
het voorjaar van 1806 aan boord van het tjalkschip „De Hoop."
Zijne lier rustte niet; dan eens zong hij:
Zoo zal ik dan na zoo veel jaren
Mijn dierbaar Vaderland herzien.
Na zoo veel schrikbre doodsgevaren,
Na zoo veel prangend zielsbezwaren.
Mijn Holland weêr in de armen vliên
Dichtstukjens op zee.