Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 6 —
armen zijner eenige dochter, Heile, die nu in rouw verzonken den
droeven dood haars vaders beweent en den hemel om mannenkracht
smeekt, die haar tegen de aanvallen harer vijanden kan beacher»
men. Daar voelt zij op eens den toren beven, „en in een rossen
gloed verschijnt in een blauwend hemellicht de standaard der
Urzijnen." Zij erkent haar vaders beeld, niet als „toen zij hem
stervende in hare armen ving, door Sigons lans doorregen," maar
„met een zacht gelaat, met flikkering van weelde in het oog."
Mijn dochter, zegt hij, met een' toon,
Ontzachlijk, maar aaumiulijk;
Uw redding hangt aan dezen ring;
Wees fier en onverwinlijk!
Hij werpt den gouden ring in haren schoot,
En alles is vervlogen«
Zij siddert, kust het roode goud, doch de ring ontschiet haar
vingeren en kantelt van den toren.
Een zwaan, Heiles zoetst vermaak weleer, toen ;,heur blanke
hand hem voedde met keur van tarwekruimen,"
Maar thanda, in haar' ontroostbren rouw,
Van dag tot dag vergeten,
ontdekt en bijt in den ring, „vast drijvende op de plompen." Hij
bijt en drukt zich 't kantig goud onachtzaam in de harde sneb,
dat vlies en beenders splijten, schreeuwt zijn pijn al wringende
uit, krimpt en duikt en tuimelt, breidt de wieken uit en vliegt
naar Zwitserland. Hij valt aan de voeten van den dapperen Elius
neder, die, van oorlogsroem verzadigd, aan de oevers van den
Khijnstroom rust zocht. De held ziet het dier spartelen en bloeden
en ontdekt den gouden ring, de zwaan brengt hem het goud tua-
schen de vingeren, slingert zich met een ruk los en vliegt blijde
gaggelend van daar. Elius beziet den ring en leest
Een kantschrift uitgedreven:
;,Der waardigste uit den masgdenrei
IfZi^ ik ten echt gegeven."