Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 113 —
Gy hadt.«.. Helaasl mijn dierbaar Wichtjen,
Gy, offer van een kwaal, zoo wreed I
Wat hadt gy —? Ach, dit lijkgestichtjen
Was alles wat gy hopen deedt.
Ach! alles was voor 't graf geboren.
Die schrandre blik, die lieve lach!
Die warme zucht om na te spooren!
Die geest, die alles steeds doorzag!
Dat oordeel, in 't gedurig lijden
Gescherpt en juist! die weldoende aart!
Dat hart, gevormd voor beter tijden.
Doch neen, der Englen hemel waard!
Ach! 'k hoor haar nog naar H daglicht vragen,
Waarop de onnoozle lijdzaam wacht,
„Dat spoedig voor haar op zal dagen,
„Waar 't nooit gestoord wordt door den nacht."
Ach! *k zie die handtjens saamgevouwcn,
'k Hoor nog dat stamelend gebed;
Ed, Gód, kan ik mijn' dank weêrhouwen.
Wanneer Gy ze uit haar jammer redt!
Neen, 'k dank, ó Vader ('k ben *t U schuldig)
Maar nokkend, met gebroken hart.
Ja, 't is Uw goedheid, die ik huldig.
Maar huldig, smooreude in mijn smart.
Ja, dank! ó Goedheid, wier erbarmen.
Uit dit onheelbaar pijnlijk wee
Haar opnaamt van heurs Vaders armen.
En mooglijk, op zijne eigen beê.
Want immers was het om geen leven.
Wanneer zijn hart voor *t wichtjen bad:
Wat zuchtjen was er plaats te geven,
Dat aardsch genot ten voorwerp had!
Die teedre leedtjens zoo verwrongen,
Van kracht, beweegbaarheid, ontbloot!
Dat borstjen, zoo in een gedrongen!
Wat liet dat over dan de dood!
ten beege, bilübedyk i, 8