Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 112 —
Alexisl — Tedere Adelheide I
O dierbare, onvergeetbre tweel
Ja, 'k schenk die tranen aan u beide;
O neemt ze naar den Hemel meêl
O lieve Alexis, nit wiens oogen
Die geest, dat vuur, die zielskracht blonk,
Die, hoe verdrukt en neergebogen.
Uw' stam onkrenkbre grootheid schonk I
Wat gaf dat oog my al te hopen!
Wat deed zich voor mijn' dwazen waan
Een schitterende toekomst open
In de u bestemde levensbaan!
Van u.... Dan ach! men mag zich streelen,
Maar Gy bepaalt, vrijmachtig God,
En 't kinderlijk onnoozel spelen
Is meer by U dan 't bUnkendst lot. —
En, Adelheide, zoo lieftallig 1
Gy, aan uw' Vader zóó gehecht!
Gy, aan zijn' boezem steeds zóó zalig!
O liefste spruitjen van mijne Echt!
O beeld der troostelooze Moeder,
Wier teerheid iu u uitgestort,
(Gy weet het. Eeuwige Albehoeder!)
Zoo teer door my beandwoord wordt 1
Gy, spruitjen, daar dit hart voor blaakte
Met meer dan Vadertederheid I
Wier kwaal u dubbeld dierbaar maakte
Aan hem die op uw zerltjen schreit!
Gy, neen, gy hadt hem nooit verlaten
(Gy zoogt dit uit geen moeders borst)!
Gy, nooit gedeeld met die hem haten;
Maar kinderlijk zijn leed getorschtl
Gy hadt u nooit in rijper jaren
Baldadig uit zijn' arm gerukt,
Eu zijn in rouw vergrijsde hairen
Door nieuwe droefheid neergedrukt.