Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 111 —
OP HET AFSTERVEN VAN TWEE ZIJNER KINDEREN
KORT NA ELKANDER OVERLEDEN,
Ook deze pijnlijkste aller wonden,
Mijne Ega, was ons nog bestemd.
Aeb de eerste gaapt nog onverbonden.
Haar bloedstroom vloeit nog ongestremd!
Ons harte giet nog heete tranen
Op *t lief ontworteld telgjen nit,
Ea 't woên van nieuwe schrikorkanen
Verbrijzelt ons een tweede spruit.
Een tweede, Hemel! hoe! een tweede
Buigt meê de bladerkroon in 't zand! —
Ach, God is doof voor zucht en bede,
Of, moordend onweer, hou hier stand I
Helaas! de hartwond, pas vergeten.
De slag, nu twee paar jaar betreurd.
Die wond wordt thans weêr opgereten,
En heel de boezem ons verscheurd. —
Drie Telgjens..,! God! daar valt de vierde,
De vierde, tot een' prooi van 't grafl
Ach, 't bloeiendst wat onze Echttuin sierde.
Breekt één, één gure winter af!
Daar ligt de zoetste hoop ter aarde.
De Zegen van het zaligst bed,
De groenste spruitjens onzer gaarde.
Als van een' donderslag verplet!
Irene, Hemelschoone Irene,
*k Beweende u, ja, en trenr nog voort:
Maar weet ik, wien ik ihands beweene.
Aan wien deeg tranenvloed behoort!
Op welk een graf zal ik hem brengen?
Hoe wil men, dat ik hem verdeel'?
Ach! hoeveel tranen ik moog plengen,
Zy allen zijn niet één* te veell