Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 110 —
AFSCHEID AAN HET VADERLAND.
Ja, 'k wenschte u weêr te zien, mijn Vaderland, mijn leven,
My dierbrer op deze aard, dan bloed en dierbaar kroost 1
Ik wenschte in nwen schoot den laatsten snik te geven;
Maar (de Almacht wilde *i zoo) ik moet als balling sneven;
Mijn boezem ijst van 't lot; maar is dat lot getroost.
'k Heb alles u gewijd op 't voetspoor van mijn Vaderen;
Mijn hart verwijt zich niets: 'k stond alles voor n af.
Mijn zucht was meer dan Aardsch, in spijt van uw versmaderem
De plicht, de teedre plicht ontstak haar in mijne aderen;
De plicht verdooft haar thands, maar in 't ontijdig graf.
Vaar echter, ó vaar wel! Vergeet een* Nederlander
Die 't waarlijk was en stierf, en uwer nooit vergat.
En, hoe de Hemel ooit Europaas lot verander*.
Smaak al die zaligheên van welvaart met elkander.
Die ge in verblindheid zocht, en met de voeten tradt!
Mijne asch vraagt van uw hand geen bloemen, vraagt geen tranep
Ik schonk ze u beiden, ik, en vraag mijn gift niet weer.
Kweek Dichtren, die zich-znlv' een hooger eerspoor banen!
Kweek Burgren, even braaf, voor Raad en Legervanenl
Zie daar het gene ik nog, met veegeu mond, begeer 1
Breekt, banden, breekt dan nu, hoe naauw, hoe hecht geklonken
Hier laat ik *t dierbaar bloed van heel een Voorgeslacht 1
Hier zes paar eeuwen roems die steeds heeft uitgeblonken.
Met Oudren erf en goed in ijzren nacht verzonken 1
Geniet de vrucht daar van: mijn plichten zijn volbracht!
Wat de dichter gedurende zijne ballingschap heeft geleden, blijl
ons uit vele zijner brieven aan zijne vrienden in het vaderlanc
nu eens verminderden de lessen en ontbrak hem het noodigst'
dan weder waren het ziekten en huiselijke zorgen, die hem kwe
den. Het verlies van zijne kinderen verplette hem; nog in z^
ballingsoord klaagde hij