Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 107 —
Dit, Dichters, heet de harp bespelen
Met stouten, meesterlijken zwier!
Dit beet, voor lieflijk oorenstreelen,
De zielen aan zich-zelfs ontstelen!
Dit heet, aan 't menschlijk hart bevelen!
Dit voegt de Vaderlandsche Lier!
Zie daar de Dichtkunst in heur luister,
ó Zangers van mijn Vaderland!
Zy neemt noch banden aan noch kluister,
Noch is aan *s warelds stof verwant.
0 Durft dan op eene eerkroon staren,
Die rijker schittert dan het goud!
Wat is een krans van dorre blaaren
Uit Tempes platgcbliksemd woud?
Wat, zuo ge een kroon van valsche loveren
Voor Midas rechtbank mocht veroveren
Afet wildzang die zijne ooren vleit?
Een kroon van meer dan Zonnestralen
Moet om d3s Dichters schedel pralen.
Met meer dan Goden majesteit.
Doch, durft ge naar dien lauwer trachten,
Leert lof en valschen blaam verachten,
Zijt meer dan wat uwe Eeuw vermag!
De roem der laatste Nageslachten,
Zie daar hst geen gy hebt te wachten!
Den zegen van den jongsten dag!
De meesterlijke idylle in den trant van Theocritus:
DE VISSCHERS.
't Is de armoe, zy-alleen, die kunst en list verwekt,
Zy, leermeestres der vlijt! zy duldt niet dat in *t woelen
Des werkmans moede hoofd zich vreedzaam nederstrekt;
yiaax zoo de sluimring soms zijn slaaprige oogen trekt^