Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 106 —
De Morgenzon by 't ochtendkrieken
In 't vlammenschietende aangezicht?
Wie zal door hartbetoovrend zingen
Thands meer dan steenen, stervelingen,
Tot menschlijkheid, tot tranen dwingen.
En toonen ze in de gloênde kringen
Die d'ongenaakbren throon omringen,
De bron van 't ongeschapen licht?
Wie zal dit? — Dichters onzer dagen,
Zoo laauw, zoo kruipend als uw Eeuw?
Wat moogt ge naar de glorie jagen
Van laf, van ijdel volksgeschreeuw ?
Men moge u doemen of aanbidden,
Verheft, verheft u uit ons midden,
En dwarrelt niet in aardsche lucht I
Veracht de lof, en rukt in 't steigeren.
Al wie zich aan uw zangen weigeren.
Huns ondanks met u in uw vlucht 1
Houdt aller harten in uw handen 1
Doorwoelt, doorwroet onze ingewanden!
Beheerscht verbeelding en verstand!
Kneedt, kneedt onze inborst met uw vingeren!
Leert van Jupijn den bliksem slingeren,
Maar zet er zielen meê in braud!
't Gemeen moog vruchtloos naar den hoogen
U starend trachten nateöogen,
't Gevoele u in 't geschokte hart!
Het ween', het lach', het gloei', het ijze
Naar dat uw zangtoon dale of rijze,
Of zink* in onbeweegbre smart!
Het haat', het minn', het zett' zich open,
Het krimp', naar 't onweêrstaanbre nopen,
Der geesel daar uw hand meê zweept
En hebb' gevoel, noch wil, noch leven.
Dan die 't uw zangtoon weet te geven.
Die 't in zijn golving medesleeptl