Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
fin
— 104 —
DICHTKUNST.
Hoe opas, boe stadium.
Onschatbaar, ja, zijn lucht en winden,
Eu voor geen Koninkrijken veil.
Die ons met uitgespannen zeil
Het afgelegenst oord doen vinden;
Die d' adem koelen, die het bloed
Voor 't gistende verderf behoedt.
Onschatbaar is de schoot der wateren,
Die, ueveltelgen, wolkenkroost,
Op veld en akker, dorgeroost,
Den vruchtbren wasdom nederklateren.
Verkwikking spreiden, bloei, en vaag
Op rozenbeemd en doornehaag.
Maar hoe gevoelt de ziel des braven.
Wanneer ze zich den Zang ontsluit.
Door 't klinken van de yvoren Luit
Het zwoegend harte streelen, laven'
Het hart dat leed en rampen torscht.
Of gloeit van eer- en letterdorsti
De zachte, frissche Zomerregen,
Op blakende akkers neergezegen,
De koele luchtstroom van het West,
In zachte golving saamgeprest;
Vereenf zich in die zoete klanken. —
Als 't malsch gewemel van de lucht,
Die door 't Abeelenboschjen zucht.
En lispelt door de wijngaardranken;
ï) Vaag, vage, groei, bloei. „In 4e vage des levens." Bus-
ken Huet.