Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 103 —
Op H aanzien van die straf verbleeken,
En siddren voor Zijn wraaktuig niet?
Zal ijdel, redenloos vertsagen,
My 's Hoogsten bliksems uit doen dagen.
Waar voor de schuddende afgrond vliedt?
En zal ik voor 't kortstondig leven
Eene Eeuwigheid ten beste geven,
Die my mijn dierbre Heiland biedt P —

Maar hoor de vleistem der Sireenenl
Zy lokken n naar *t gindsche strand:
„Bedrukte, staak uw nokkend weenen,
„Zie hier een troostend Vaderland 1
„Breek af, breek af uw treurig zwerven:
„Wat zoudt gy in dit jammer sterven?
„Zie hier een zachte legerstee I
„Zie hier de boezems voor u blaken,
„Onz* arm naar uwe omhelzing haken 1
„Wat zoekt gy naar een verre reêP
„Wat zoudt ge een handvol wierooks sparen?
„Een enkel grein op deze altaren,
„En allee loopt uw weuschen meêl" —
Geweten, Godspraak in ons binnenst 1
Orakel, dat geen hart bedriegt 1
Van al wat machtig is, verwinnendstl
Gy, Wachtster, nooit in slaap gewiegdI
U vrage ik, zal ik nederknielen
Met zoo veel vrijgeboren zielen.
Voor 'sAardrijks Afgod? voor *t Belang?
Of zal ik nog mijn luttel dagen
Het leed, bet grievend lijden dragen,
Het geen ik van Gods hand ontfang?
üw vonnis moet mijn lot bepalen;
Uw licht, uw uitspraak kan niet falen;
Voor haar zwijgt alle tooverzang.