Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 100 —
£a de Ëer ontfaDgt geen lanwerkransen,
Omstraald met Goddelijke glansen,
Dan, eerst geheiligd door uw hand.
Wat zie ik —? Roof, en Moord, en Slachting,
Bedropen met onnoozel bloed!
Wat zie ik —? Oneer en Verachting,
Die met den worm in d' aardhoop wroet
Hoe! zy! zy plondren lanwerblaarenl
Zy drukken ze op bebloede hairen.
Door 's Hemels bliksemvuur gezengd!
Zy trachten de Eer haar kroon te ontrukken,
Door schitterende gruwelstukken,
Die de Almacht, ons ter straf, gehengt!
Ach! 't is vergeefsch, hun hoofd te sieren,
De vloek verschrompelt hun lauwrieren;
Zy zijn met schuldloos bloed besprengd.
Kniel, Wareld, kniel voor gruwbre snooden,
Die 't aardrijk in hun boeien slaan!
Vereer, vereer hen als uw Goden,
En bid gevloekte Monsters aanl
Leer, leer, in 't stof der aard gekropen,
Om kluisters smeeken, kluisters koopen;
Bewierook Duivels op een* throon!
De Godheid op dien throon verheven,
Kan goud, kan staat, kan kroonen geven.
Uw laagheid zwoegt niet zonder loon.
Maar eer, en rust, en zielsgenoegen
Hunn* vuigen slaven toe te voegen.
Verwacht dit van geen Aardsche Goón!
Kniel echter, aan hunn* stoel geklonken I
Dat aardrijk, dat zijn* God vergeet,
Ib door Gods gramBchap hem geschonken,