Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 99 -
Hier baat noch purper noch robijnen,
Daar gy het ingewand doorsnijdt.
Vergeefs in 't zachte dons gescholen!
Dat dons ontaart in gloênde kolen!
Vergeefs in wijn en lust gebaad!
De wijn wordt edik op de lippen.
De wellust durft in 't hart niet glippen,
Waar in uw schrikbre geessel slaat.
Vergeefs naar 't gruwzaam graf gevloden!
Uw stem doordringt de rust der dooden;
Niets, dat uw wonderkracht weerstaat!
Maar is 't alleen in donderslagen.
Geweten, dat gy tot ons spreekt?
Alleen in stormende onweervlagen,
Waar in gy euveldaden wreekt?
Neen, werktuig van de Hoogste Goedheid,
Vervult gy 't hart met hemelzoetheid.
Dat u gehoorzaamheid betoont;
Dat, niet weerspannig aan bevelen.
Die God door u ons meê doet deelen,
Zijn heiligheid niet roekloos hoont;
Dat hart, waar in gy aangebeden,
Gy, beeld van Gods volkomenheden,
Als in een' rcinen tempel woont!
ó Wellust van d' oprechten braven 1
Zijn steun, zijn heil, zijn hoogste goed!
Gy zaligt geen verachte slaven:
Gy vordert vrijheid, eer, en moed.
De Vrijheid, voor u neêrgebogen.
Verheft zich tot dat Alvermogen,
Dat allen weerstand slaat in band:
De moed, aan uwe toorts ontstoken.
Doet de eedle borst van ijver koken
Voor Godsdienst, Deugd en Vaderland: