Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 98 —
Geen tijd kan haar geweld verkrachten;
Geen guichelspel van 't wuft vermaak I
Geen zangtoon kan uw stormen sussen,
Geen zee uw hliksemtoortsen blusschenl
Geen donders doven heur gekraak!
Ja, barste 't aardrijk uit zijn harren.
En brijzei* *t zich tot enkel puin!
Stort' 's Hemels trans met maan en starren
De siddrende afgrond op de kruin!
Laat Oost en West, en Noord en Zuien,
In saamgedrongene Onweêrbuien
Met krijschend woeden saamgehort —
Laat donderwolken en orkanen
Met losgerolde legervanen
Zich raatlend op het hart gestort —
Laat alles, alles, zich vergruizen,
En krakend door elkander bruizen;
Nog schiet het by uw stem te kort.
Nog zal in *t siddringvol rinkinken
Van *t samenploffende Heelal,
Uw stem niet min verstaanbaar klinken.
Noch smooren onder noodgeschal.
Ja, laat de trots der stervelingen
Haar inspraak in de borst bedwingen
En snood verbergen door *t gelaat!
Laat, laat zy in hun dwaasheid wanen.
Dat, smoort hun boezem zucht en tranen,
Geen schuldig voorhoofd hen verraadt!
Zy hooren, siddren. zwoegen, beven.
En vloeken een wanhopig leven.
Dat in uw foltering vergaat.
ó Onontwijkbre folterpijnen!
ö Vlijmende angel van 't verwijt!