Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 97 -
Wat zijt gy, rusteloos Geweten,
Dat nimmer sluimert, altijd waakll
Dat, in de borst ten throon gezeten.
Uw eigen rechtheid nooit verzaakt I
Vergeefs moog de overstelpte reden
In 't woest gareel der driften treden,
En stemmen in heur razerny:
Door duizend duizend felle tochten
Van alle kanten aangevochten,
Regeert gy onbelemmerd vry,
En drijft de doemspraak van Gods toren
Het wederspannig hart in de ooren,
In spijt van 't hevigst atormgety'.
Zoo staat geen rots in 't woên der baren;
Geen Ceder in het stormgeweld.
Zoo, midden in geweldenaren.
Geen met den roem bekranste held.
De Rots, bespat met schuim der golven.
Wordt in één oogenblik bedolven:
De Ceder wankelt op zyn' voet:
De Held moog blozen om te vlieden,
En 't moordend staal zijn boezem bieden,
Hy valt en tuimelt in zijn bloed,
Maar gy, gy weet niet van te wyken;
Gy zult voor geen geweld bezwijken;
U overstroomt geen holle vloed.
O gy, in 't hart der stervelingen
Des Hemels Stedehouderin I
Gy slaapt door geen bedwelmend zingen
Op uw' geduchten zetel in.
Uw prikkel rust noch nacht noch dagen I
Gy zweept mot onophoudbre slagen!
Gy dondert eeuwig, eindloos, wraakt
Uw foltring laat zich niet verzachten!
ten beßoe. bildefidyk i.