Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uw toon weet rotsen door te dringen.
Doet 's afgronds grendels openspringen,
£n toomt den woedenden Orl^aan,
De winden huilen, rouklen, ruischenl
De golven grommen, morren, bruischen,
£a grimmen Ineht en wolken aan!
De donder snorr*, en knall', en klater*!
Uw zachte stem temt lucht en water.
Doet donderkloot en bliksem staan.
Maar gy, kunt ge ook de wroeging smooren.
Die zich iu 't schuldig hart verheft?
Zal *t eêlst muzyk der Dichtrenchoren
Die ooit verdoven als zy treft?
Kunt, kunt gy. waar zy op moog stijgen.
Ook dees, dees gruwbre stem doen zwijgen,
Gy die zoo onweêrstaanbasr zijt!
Zal ook voor 't streelen van uw snaren
Het stormen in de borst bedaren.
Die zich haar euveldaad verwijt?
Doet ook die ratelende donder
Voor dit uw Alvermogen onder,
"Wanneer hy ziel en boezem splijt?
Ga, dwing gebergt en rots te luisteren!
Gy moogt het. Laat uw tooverdwang
De bosschen aau uw tonen kluisteren,
't Gestarnt doen reien op uw zang!
Verwin en keten woud gedrochten.
Die bosch en steenklip, dan, en krochten,
Vervullen met hunn* schrikbren kreet.
Bezweer de blaauwgeschubJe slangen
Die Ceders in beur kronkels prangen.
En zet Natuur in barenszweet!
Laat alles naar uw klanken hooren!
De slang des boezems stopt heur ooren.
En rust niet van heur* gruwbren beet.