Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 94 —
Ons doe een zuivrer vlam in wellust samenvlieten!
Ja, smaken we op deze aard (wat is ons 't woord van Echtl)
Bie hemelzaligheid, Gods Englen toegelegd I"'
Zoo spreekt hy. 't Krijgsgerucht vernieuwt zich in zijne ooren.
Het gruwzaam Allah klinkt en davert door de toren;
Be stem van Achmed dreunt verschriklijk door 't geschal;
En Adelijne heeft wat hier van worden zal.
Een oogenblik, 6 schoone, en 't onweer legt zich neder!
Be kalmte keert te rug, de nevel scheidt zich weder!
Baar sleept men Achmed-zelv', met ketenen belaan,
Ben Kerkerkelder in, en biedt hem Floris aan.
Be schoone deinst te rug, en siddert hem te aanschouwen.
Hy ziet den Jongling aan met edel zelf betrouwen:
,Gy zegepraalt; *t is uit (dus zegt hy), jeugdig Held!
Het lot begunstigde u, en Achmed is geveld.
Mijn arm verloor zijn kracht. Gy ziet mijn wonden vloeien,
Maar laat ze, dit's mijn wensch, Adéles boei besproeien!
Be dood verdriet my niet, die haar de vrijheid geeft:
'k Heb niet dan voor haar haat, ik heb te lang geleefd.*
Hy zwijgt. Zijn kaak verbleekt. Hy zijgt voor Floris voeten.
Nu zucht hy! ,*k Mag in u Graaf Floris kroost ontmoeten
(Hervat hy); *k was zijn slaaf. — Hy gaf me een vrijheid weer,
Bie *k nimmer heb misbruikt tot smaad van Jezus leer. —
'k "Was Christen in mijn hart, maar 't bloed in dees mijne adren
Verbond my aan de wet van mijn verstorven Vadren. —
Had Adelijnes min mijn tederheid bekroond.
Ik had me aan uwe zij voor *t heilig kruis getoond. —
Maar, wreed van baar versmaad, en hooploos afgeslagen.
Wat kon ik, dan de Hel mijn gruwzaam noodlot klagen! —
Zy zei my redding toe! — maar heeft my wreed misleid! —
*k Heb Adelijne een lot vol jammeren toebereid —
[k sterf wanhopig. — Gy! vergoed de teedre schoone
Be rampen van mijn mini — Bat dit mijn zorg beloone,
Bie *t leven baar behield. — Bat verg ik n! — Vaarwel!