Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
zoovele vakken, waarin de dichter nitblonk. Uit de boeken
vaders en den boekschat van Dr. J. Verschuur, ;;wiens raad en
hulp hem als een vader dienden," leerde hij de letterkunde en ge-
schiedenis, logica, metaphysica, natuurkunde, de gronden der wis-
kunde en die van het natuurrecht. Dan weder nam hij de pen en
teekenatift ter hand eu werd de bouwkunst, „waar hij alle Mathe-
matische en Aestetische genoegens in vereenigd vond, eix die hij
mooglijk uit veel hooger oogpunt dan iemand leerde beschouwen,"
zijne allermeest geliefkoosde oefening.
De dichtkunst was hem toen r^eds waard en werd hem daaglijks
meer, daaglijks voelde hij een nieuwen gloed in 't hijgend hart
ontglimmen. Op achttienjarigen leeftijd behaalde hij een eerpenning
voor den lierzang, dien hij uitstortte ten gevolge der uitschrijving
eener prijsstof van den invloed der Dichtkunst op het
Staatsbestuur. Het volgende jaar schreef het Leydsche Genoot-
schap den prijsstof uit: de Liefde tot het Vaderland. De
beide gedichten door Bilderdijk ingezonden werden, het een met
goud, het ander met zilver bekroond. Bij die gelegenheid leerde
hij Jonkvr. de Lannoy kennen, die den eersten zilveren eerpenning
behaalde. Ook nu verschenen weldra vertalingen van Sophoclea'
treurspelen en andere navolgingen der oudheid.
Een geest als dien van Bilderdijk kon het kantoorleven onmoge-
lijk bevredigen; de inspecteur der Gooische en Amstellandsche
schatkist moest aan het verlangen zijns zoons, om den akademi-
schen loopbaan te aanvaarden, toegeven. De keuze van beroep was
niet twijfelachtig:
De vaderlijke zorg zocht me ampten.
Neen, zij voor 't eerlijk brood met stroomend zweet gekampt 1 —
Neen, sprak ik, kan mijn arm het krijgszwaard niet hanteeren,
Is 't harnas mij door 't lot, door Hemels wil ontzegd;
De tabbaart zal voor 't minst mijne afkomst niet ontëeren:
Zoo strijde ik even 6er voor onschuld, deugd en recht
In 1780 toog hij dan naar Leyden, keerde in 1782 als doctor
') Uitzicht op mijn dood.