Boekgegevens
Titel: De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Deel: 6e stuk Van C.E. van Koetsveld tot A.S.C. Wallis / verz. door J. ten Brink
Auteur: Kampen, Nicolaas Godfried van; Veegens, Daniel; Brink, Jan ten
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen & zoon, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1091 J 11 (6)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203664
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
nederige woning van den werkman met liet prettige gerucht
van blijde kinderstemmen.
En het zijn niet enkel de kleine kinderen die met
kloppende harten de komst van uw gezegend avondje ver-
beiden. Hier is een dametje. . Hoe oud is ze ? Zeker is
ze nog ver van den leeftijd waarop men zoo iets niet wel
meer vragen kan. Zestien , achttien hoogstens ? Maar wat
kleurt zij, nadat de bel voor den zóóveelsten keer is over-
gegaan en de meid brengt een geheimzinnig pakje binnen,
met een verdraaide hand aan haar geadresseerd, en wist
ze nu maar vast dat die allerliefste surprise van hem komt
die door dik en dun is weggehold nadat hij zijn cadeau
hij haar engelenkopje, omgolfd van dat weelderig bruin
nij ^ _ ..
of blond waarvan één enkele lok hem tot den zaligsten
maken zou van alle stervelingen . . . Maar foei, Sinterklaas,
is dat nu toch niet wat ondeugend van u F Weten de
pa's en ma's er wel iets van, dat deze dingen gebeuren ?
Gij meesmuilt, oude heer? Gij herinnert u heel goed,
zegt ge, dat pa en ma eveneens deden in hun jongen tijd?
!Nu dan mag ik lijden dat die onschuldige vrijerij over
jaren op een huwelijk uitloopt niet minder gelukkig dan
dat van pa en ma. Vanavond ontbreekt er althans niets
aan het geluk van de oudelui. nu het blijkt dat zij elkaar
wederzijds ook nog allerliefst weten te verrassen, net zoo
lief als toen hun zilveren bruiloft meer dan vijf en twintig
jaren in het verschiet lag. — En in de keuken , wat gebeurt
daar? Daar zitten KaenDientje, en Sinterklaas heeft aan
beiden een reusachtig suikerhart doen toekomen met toepas-
selijk opschrift. Op dat van Ka is het:
„Uit liefde en erkentenis,
„En omdat het Sint-Nicolaas is."
Maar het hart van Dientje spreekt, ondanks zijn kort-
heid, nog duidelijker. „Van," zegt het ronduit,
„Van uwen Piet,
„Vergeet mij niet."
Vergeet mij niet! en gij kunt er de kruidnagelen uit
proeven !
Mistige Decemberavond, wat al vreugde bergt gij in uw