Boekgegevens
Titel: De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Deel: 6e stuk Van C.E. van Koetsveld tot A.S.C. Wallis / verz. door J. ten Brink
Auteur: Kampen, Nicolaas Godfried van; Veegens, Daniel; Brink, Jan ten
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen & zoon, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1091 J 11 (6)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203664
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
Onder 't Stadhouderscliap van Willem de Derde was die
militaire wandeling der schutters op den Kermismaandag
zeer luidruchtig, want er werd herhaalde malen bij gescho-
ten. De schutters kwamen op de Plaats bijeen en mar-
cheerden door de Gevangenpoort en over 't Buitenhof
langs den noord- en westkant tot aan 't Halstraatje, waar
zij linksom zwenkten en recht door op de Stadhouders-
Doort aanrukten, om daar doorheen over het Binnenhaf,
'.iet Plein, den Korten Vijverberg, het Voorhout en den
'Kneuterdijk te trekken. Die marsch duurde een geruime
poos, want er werden verschillende bewegingen uitgevoerd
en voor het Stadhouderskwartier en de woningen van de
magistraten en van de gezanten van vreemde mogendheden
werd er gevuurd
In 1707 geschorst, werd de schuttersmarsch na het her-
stel van 't Stadhouderschap in 1749 hervat. Den Mei
van dat jaar kwam de schutterij op 't Malieveld bijeen en
marcheerde toen , met de muziek van de Zwitsersche garden
voorop, in deze volgorde der vendels: het blauwe, het
oranje-blanje-bleu, het groene, het colombijne, het witte
en het oranje, langs de Prinsessegracht naar het Korte
en Lange Voorhout, waar Willem de Vierde toen met zijne
gemalin Anna zijn intrek genomen had ten huize van Ben-
tinck, het tegenwoordige departement van Marine. Van
daar ging het verder over Kneuterdijk, Buiten- en Bin-
nenhof naar den Korten Vijverberg, waar de Kegeering
van den Haag in den Schuttersdoelen bijeen was. De
officieren groetten met hunne halve pieken ook deze heeren ,
terwijl de vendels bogen, en toen keerde de schutterij
naar het Malieveld terug, van waar de officieren zich
wederom begaven naar den Nieuwen Doelen om deel te
nemen aan een maaltijd, hun door den Magistraat aan-
geboden.
Op 't Haagsch Museum is een zeer merkwaardige prent van D.
Marot, dragende tot opschrift: „H^f'-gse Kermis met de optreckende
Burgery sig presenterende aan haar Koninklyke Hoogheden Myn
Heer de Prince en Mevrouwe de Princesse van Orange." Op deze
prent ziet men de met musketten gewapende schutters (er waren er
met pieken ook) vuren op het Buitenhof, vlak tegenover het Hof,
waar Hunne Hoogheden zich aan 't venster boven de Stadhouderspoort
vertoonen. Vóór het Hof staan „dry groene Meyen'*, hooge masten
met groen, kronen, wapens, naamcijfers ea wimpels versierd. Soort-
gelijke Meien stonden er, volgens een andere prent, hij den brand
op 10 Mei 1758 ook vóór het Stadhouderlijk kwartier.