Boekgegevens
Titel: De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Deel: 6e stuk Van C.E. van Koetsveld tot A.S.C. Wallis / verz. door J. ten Brink
Auteur: Kampen, Nicolaas Godfried van; Veegens, Daniel; Brink, Jan ten
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen & zoon, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1091 J 11 (6)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203664
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
die gij in hun eenzaamheid volgen gaat, u het gemis ver-
goeden van het gezelschap der velen die gelooven , wanen
of veinzen te gelooven. Maar één smartelijke gewaarwor-
ding zult gij nooit te boven komen : leed zal het u blijven
doen, dat gij niet nederknielen moogt met hen, die u
dierbaar zijn. Met het toenemen uwer jaren zal de druk
niet verminderen van het gevoel, dat thans uw hoofd doet
terugzinken op de gevouwen handen.
(Etsen naar het Leven
M. VAN AVALCHEREN.
Eet gebed der zwakheid.
In het huis was alles stil geworden. Alleen in het
kleine kamertje boven de voordeur werd door eene jonge
ziel gewaakt en geleden tot laat in den nacht.
Geleden!
— Er is in den klank van dat woord iets plechtigs, ver-
heffends , iets, dat de gedachte wekt aan ernst en geduld,
aan berusting en loutering, aan geestkracht en ziele-
grootheid.
Helaas! tegen deze ideale voorstelling, die ons hart er
van bewaart, druischt de werkelijkheid maar al te dikwijls
logenstraffend in.
Zoo onnoemelijk veel lijden wordt er gedragen , dat niets
is dan een onedele, ontzenuwende , verlagende pijn.
Zoo was Agnieta's lijden in dien langen en eenzaam
doorgebrachten nacht.
Zij weende om hare schuld, maar als om een noodzake-
lijk kwaad, dat haar door uitwendige omstandigheden was
afgedwongen; zij weende om de onwaarheid, die Ewald
wellicht in haar gedrag zou ontdekken, maar met de ge-
dachte in haar hart, dat zij in die onwaarheid nog langer
zou volharden , wanneer het slechts in hare macht stond
dit te doen.
Neen, het was geen edele maar afgedwaalde ziel, die
') Uitgegeven bij E. J. Brill te Leiden.