Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-79
Oplossing. Stel de globe, volgens Vraagst. I, overeenkomstig
de breedte van den poolcirkel. De Zon zal dan in den met dien
poolcirkel gelijknamigen keerkring zijn, en bij de omwenteling van
den bol om zijne as zal men bespeuren dat die keerkring of de
dagboog, dien de Zon beschrijft, geheel boven den horizon zal blij-
ven , zoodat Voor eenig punt onder den poolcirkel de Zon aiet kan
ondergaan op den längsten dag.
Veaagstuk XX. Voor eenige plaats binnen eenen poolcirkel te
bepalen in hoeveel dagen de Zon daar niet zal ondergaan.
Oplossing. Stel de globe overeenkomstig de breedte van die plaats>
volgens Vraagst. 1. Nu ziet men dat de breedtecirkel, die even
veel boveu den aequator is als het complement van de breedte der
plaats bedraagt, bij eene geheele omwenteling van den bol geheel
boven den horizon blijlt. Zie nu welk getal graden in de ekliptika
bij hare beide snijpunten met dien parallelcirkel aangeteekend zijn,
dan zal men op den algemeenen horizon bij die graden kunnen af-
lezen tusschen welke datums de Zon boven den horizon blijft. De
overige dagen is zij natuurlijk onder den horizon eu gaat zij
niet op.
Vraagstuk XXI. De globe geheel in overeenstemming met deu
stand van de Zon te plaatsen.
Oplossing. Stel de globe zoodanig dat de algemeene horizon
zuiver horizontaal staat. Stel haar daarna overeenkomstig met de
plaats. Breng de plaats onder den algemeenen meridiaan. Zoek
op de globe de plaats, boven welke op het gegeven uur de Zon lood-
regt moet staan. Stel op dat punt eene naald, zoodanig dat haar
verlengde door het middelpunt van den bol zou gaan. Verschuif
nu de globe op het vlak, waarop zij rust, zoodanig dat de naald
geene schaduw geeft, dan zal de globe geheel in overeenstemming
met den stand van de Aarde ten opzigte van de Zon staan.
Vraagstuk XXII. Met behulp van de globe eenen horizontalen
zonnewijzer te vervaardigen.
Oplossing. Stel de globe, volgens Vraagst. I overeenkomstig de
streken van den horizon en de breedte voor die plaats, dan loopt
de spil van de globe evenwijdig aan de as des hemels. Stelt men
zich nu de globe hol en van boven open voor, dan moeten voor
de uren van den dag de schaduwlijnen van de spil meridianen van
den bol zijn. De schaduwlijn van 12 ure valt in de rigting van het