Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-67
de pool, en daaronder bevindt zich de Draak. De Groote Beer ligt
lager dan de pool oostelijk van den meridiaan. De Jagthonden en
BoöteE reiken een weinig boven den noordelijken horizon. Perseus
ligt oostelijk van het toppunt, daaronder ligt in bijna dezelfde rig-
ting de Wagenman, daarna volgen de Tweelingen en boven den
oostelijken horizon verheft zich Procyon van den Kleinen Hond.
'l'usschen het Oosten eu Noordoosten vindt men gedeeltelijk boven
den horizon de Kreeft, den Grooten en den Kleinen Leeuw. Boven
dezen liggen de Losch en de Teleskoop van Herschel. Ten Zuiden
van het toppunt nadert de Ram den meridiaan. Daaronder worden
de Walvisch en de Elektriseermachine door den meridiaan gesneden.
Van het Zuiden tot het Westen staan even boven den horizon de
Chemische Werkplaats, de Erydanusvloed, de Schepter van Branden-
burg, de Haas en gedeeltelijk de Eenhoorn. Ongeveer in het O. Z. O.
schittert Orion boven den horizon en daarboven prijkt het beeld vau
den Stier. Westelijk van den meridiaan staan nabij het toppunt
Cassiopeia, Andromeda en iets lager grenzen aan den meridiaan de
Visschen. Bijna in het Westen is Altair in den Arend op het punt
van onder te gaan. Boven dat beeld staan de Dolfijn, de Vos en
de Pijl. Tusschen het Westen eu Z.Z.W. is de Waterman boven
den horizon. Daar boven staan het Veulen en Pegasus, en daar
boven in de rigting naar de pool staan de Eerbewijzen van Frederik
en de Hagedis. Cepheus ligt westelijk vm de pool. Deneb van de
Zwaan staat bijna W.N.W. op 45° hoogte, en onder de Zwaan staat
de Lier, terwijl ongeveer in het Noordwesten Hercules al gedeelte-
lijk is ondergegaan.
48. Bepaling van den stand dek sterrebeelden vook een
willekeurig tijdstip met behulp dek sterrekaarten. De platen
III en IV geven de voorstelling van de sterregroepen en liare be-
trekkelijke ligging aan. Plaat III stelt die sterregroepen voor, die ge-
vonden worden tusschen 50° noorder- en 50° zuider-declinatie. Daarbij
zijn, zoo voor de meridianen als voor de parallellen, de graden even
groot genomen. Ofschoon dit in de werkelijkheid niet zoo is, dewijl
de parallellen naar de polen kleiner worden, zoo zal dit voor het
iecren kennen van de sterregroepen geen bezwaar opleveren. Op
Plaat IV zijn de sterregroepen van meer dan 50° declinatie voorge-
steld. De graden van den parallelcirkel van 50° zijn daar zoo groot
genomen als van dien parallelcirkel op Plaat III. De lengtegraden
5*