Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-61
de Poolster iu den Kleinen Heer,
Algenib in Perseus,
Algol in Perseus, bepaald in 't hoofd van Medusa,
Dubhe, Mirak en Mizar in den Grooten Beer,
Denebola in den Grooten Leeuw,
Castor en Pollux in de Tweelingen, en
drie sterren bijna in eene regte lijn, digt bij elkander in het ster-
rebeeld Orion (de Jakobsstaf, de drie Koningen of de Gordel van
Orion).
46. Het opspoken deb stekeebeeldïn aan het hemelgewelf. Het
is van belang de sterrebeelden en afzonderlijke sterren aan het he-
melgewelf te leeren kennen. Kent men één sterrebeeld, dan kan
men met behulp van eene sterrekaart of met eenen bol, waarop het
hemelgewelf afgebeeld is, gemakkelijk aan dat gewelf de sterregroe-
pen en afzonderlijke sterren leeren kennen. Voor deze streken is
het sterrebeeld van den Grooten Beer altijd zigtbaar eu gemakkelijk
aan den noordelijken hemel te herkennen aan zeven sterren, waar-
van er zes van de tweede grootte zijn. Zooals men op Plaat IV
ziet, vormen vier daarvan eenen vierhoek, terwijl drie anderen zich
eenigzins in het verlengde van eene zijde des vierhoeks aansluiten. —
Trekt men door de twee voorste sterren van dien vierhoek eene
lijn, ongeveer zoolang als de achterste van het genoemde drietal van
die twee sterren verwijderd is, dan vindt men de Poolster in den
Kleinen Beer, waarin zeven sterren bijna even eens als in den
Grooten Beer, maar in omgekeerde rigting, voorkomen. Westelijk
van den Grooten Beer ligt het beeld van de Giraffe, en zuidelijk
daarvan de Wagenman. Tusschen den Wagenman cn de Giraffe
ligt de Losch of Lynx. Westelijk van de Giraffe meer naar de pool
vindt men den Bewaarder van den Oogst en het Rendier, en nog
westelijker Cassiopeia. Westelijk van Cassiopeia ligt het beeld van
Cepheus, dat zich tot den Kleinen Beer uitstrekt. Daarop volgt
de Draak, die zich ten Zuiden langst den Kleinen Beer slingert
en tot den Grooten Beer reikt. Zuidelijk van den Grooten Beer
vindt men den Grooten Leeuw, met de ster van de eerste grootte
Regulus en twee sterren van de tweede grootte. Westelijk van den
Grooten Leeuw ongeveer even ver als Regulus van de Poolster ver-
wijderd, vindt men de ster van de eerste grootte Procyon in den
Kleinen Hond. Tusschen den Grooten Leeuw cn den Kleinen Hond