Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-238
wanneer zij een minimum zal zijn. Hier te lande neemt zij jaar-
lijks nog omstreeks 2} minuut af.
152. IsOKLrNISCHE LIJNEN, MAGNETISCHE AEQUATOR , MAGNETISCHE
POLEN. — Wanneer men op het oppervlak der Aarde lijnen trekt, die
over de plaatsen gaan, waar de inclinatie van de magneetnaald gelijk
is, dan werden deze lijnen isoJdinische lijnen genoemd. Deze lijnen
veranderen in den loop der tijden even als de isogonisehe lijnen. — Kaar-
ten, waarop die lijnen zijn aangebragt, noemt men inclinitie-kaarten.
Zulke kaarten, voor eenig jaar vervaardigd, kunnen dus slechts voor
korten tijd bruikbaar zijn.
Trekt men eene lijn over plaatsen, waar de inclinatie van de
magneetnaald nul is, dan wordt deze lijn de aM«jsc^« lijn, magnetische
aequator of magnetische evenaar genoemd. Deze lijn loopt evenmin als de
isoklinische lijnen evenwijdig met de breedte-cirkels. Ten noorden
van deze lijn is de noordpool van de magneetnaald, en ten zuiden
van haar is de zuidpool van de naald benedenwaarts gekeerd.
Op de Aarde schijnen twee punten aanwezig te zijn, waar de
inclinatie gelijk 90" is. Deze punten worden ook magnetische polen
genoemd. Bij de magnetische noordpool ligt de noordpool van de
inclinatie-naald loodregt onder haar as, en bij de magnetische zuid-
pool is dit met de zuidpool der magneetnaald het geval. De hier
bedoelde magnetische polen schijnen met de in (1^0) bedoalde
overeen te stemmen.
De noordelijke magnetische pool ligt, volgens de onderzoekingen van
Sir James Ross, op 70" 5' noorderbreedte en 99» 5/ westerlengte
van Parijs, en dus bij het eiland BoothiaFelix in de Victoria-straat.
De zuidelijke magnetische pool is naar de bepaling van denzelfden,
gelegen op 76» 12' zuiderbreedte en 161» 40' oosterlengte van
Parijs.
153. INTENSITEIT VAN HET AARDMAGNETISME. — Brengt men ccne
magneetnaald, hetzij dan eene inclinatie- of declinatie-naald uit haren
stand, maar in hetzelfde vlak waarin zij draait, dan zal zij na
eenige schommelingen weder tot rust komen. De sterkte van de
aardmagneetkracht doet de naald in haren stand terug keeren.
De Natuurkunde leert dat die sterkte of intensiteit evenredig is
met de tweede magt van het aantal schommelingen', die de mag-
neetnaald in eenen bepaalden tijd volbrengt.
Men onderscheidt totale intensiteit en horizontale intensiteit. De