Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-230
de elektrische ontlading, welke tusschen twee ongelijknamig elektrische
wolken of tusschen eene elektrische wolk en eenig voorwerp op de
Aarde plaats heeft. Het lichtverschijnsel ontstaat dus uit de ver-
eeniging van twee tegengestelde elektriciteiten. De bliksem vertoont
zich of als een plotselinge lichtglans, die de wolken verlicht, en
hare oppervlakte voor een oogenblik zigtbaar maakt, of als eene heldere
zigzagvormige verlichte lijn, die met groote snelheid een gedeelte
van den dampkring doorklieft. — Geschiedt de ontlading tusschen
twee hoven elkander zwevende wolklagen, dan zien wij alleen den
plotselingen lichtglans tusschen de wolken. Heeft de ontlading tus-
schen twee naast elkander gelegene wolken plaats, dan zien wij
den bliksem als eene helder verlichte streep tusschen beiden, ter-
wijl die verlichte streep tusschen de wolken en de Aarde zich voor-
doet , als de elektriciteit van de wolk zich met de door haar aange-
trokkene tegengestelde elektriciteit van eenig voorwerp op de Aarde
vereenigt, en in dat geval zegt men dat de bliksem ingeslagen is.
Het verschijnsel, waarbij zich de bliksem als eene gebrokene lijn
voordoet, kan verklaard worden door hetgeen wij in (143) over de
afwisseling in de elektriciteiten zeiden, die wij bij de verschillende
wolkenlagen leerden kennen. Is eene wolk bijv. positief elektrisch, dan
werkt die op de volgende wolk inducerend. Die wolk zal dan aan
de naar de eerste wolk gekeerde zijde negatief en aan de andere
zijde positief elektrisch zijn. Deze laatste wolk werkt in gelijken
zin inducerend op de volgende en zoo kan men eene reeks van
wolken hebben , die bijv. aan den linkerkant negatief en aan den
regterkant positief elektrisch zijn. Bevindt zich nu in de nabijheid
van de laatste wolk eenig aardsch voorwerp, waarin negatieve elek-
triciteit wordt opgehoopt, dan kan, zoo er eene ontlading tussciien
de eerste positieve wolk en de naar haar toegekeerde zijde der tweede
wolk volgt, de ontlading tusschen de verschillende wolken volgen,
even als men die achtereenvolgende plotselinge ontladingen bij de
flikkerplaat in het klein kan waarnemen.
Het weêriicht is ongetwijfeld niets anders dan het teruggekaatste
licht van bliksemstralen, die voor ons onder den horizon plaats
hebben, en dus tot voor ons niet hoorbare onweders behooren.
De donder ontstaat zonder twijfel door de trilling van de lucht,
die door den bliksem hevig geschokt is, en dat geluid wordt in het
klein bij de ontlading eener Leidsche flesch waargenomen. — De