Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-228
spits kunne uitstroomen. — Deze uitstrooming van de elektriciteit
verzwakt ook de elektrische lading van de wolk: want de uitge-
stroomde elektriciteit, tegengesteld zijnde aan die van de wolk, zal
eene gelijke hoeveelheid elektriciteit van de wolk neutraliseren.
Hoe sterker dus de wolk verdeelend op den afleider werkt, des te
meer wordt hare elektrische lading door de uitstroo mende elektrici-
teit van den afleider verzwakt.
Om de elektriciteit, die door de wolk in den afleider afgestoo-
ten wordt, des te zekerder in den grond te doen wegstroomen,
moet de metalen geleiding eindigen in eenen waterput of in zeer
natten grond, waarin de geleiding zich in verschillende armen uit-
breidt. Een goed ingerigte bliksemafleider beveiligt over eene ruimte
van veertig el diameter alle lager gelegene punten.
142. Invloed van de atmosphaebische elektbiciteit op elek-
TKiscHE telegbaphen. — De atmosphaerischc elektriciteit doet in de
draden van de elektrische telegraphen door verdeeling stroomen ont-
staan , die voor het geregeld werken van die toestellen hinderlijk zijn.
Daardoor toch kunnen de toestellen zelfs in beweging gebragt
worden, en een regelmatig telegrapheren wordt onmogelijk. Bij
onweêrsbuijen kau de in de telegraaphdraden geïnduceerde elektrici-
teit zoo sterk zijn dat zij in de telegraaphkantoren op deelen vau
de toestellen met eenen hevigen knal en met krachtige vonken
overspringt, en daardoor kunnen zoowel de toestellen beschadigd
als de aanwezige beambten gedeerd worden. Om dergelijke onge-
vallen, die men ondervonden had, te voorkomen of onmogelijk te
maken, heeft Steinheil eenen toestel bedacht, die, ofschoon eenigzins
gewijzigd, vrij algemeen is ingevoerd. — De door de atmosphaerische
elektriciteit geïnduceerde elektriciteit eerder kleine tusschenruimten
in de geleiding overspringende dan eenen langen omweg door de
draadgeleiding in de telegraaphtoestellen volgende, zoo bedacht hij
bij of in het kantoor den geleiddraad af te breken, en beide einden
te voorzien van metalen platen, die op zeer geringen afstand even-
wijdig aan elkander geplaatst worden. Het plaatsen van een lap
zijde of van een stuk papier tusschen de platen is voor de afschei-
ding voldoende, dewijl de galvanische elektriciteit van den telegraaph-
toestel deze ruimte niet overspringt. Aan elk der platen wordt dan
een geleiddraad verbonden, die in bet bureau bij de toestellen den
afgebroken' draad vervangt. —De elektriciteit door de atmosphae-