Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-327
lél. Bliksemafleidee. De toestellen, die tot het nagaan van
de elektrische eigenschappen der onweêrswolken leidden, hebben
Franklin gebragt tot de uitvinding der bliksemafleiders. Het we-
zenlijke bestanddeel van die toestellen is een metalen, boven spits
toeloopende stang, welke op de hoogste plaats van eenig gebouw
wordt aangebragt, en die met den grond in geleidende verbinding
staat. De hoofdvereischten van zulke toestellen zijn: 1». dat de
stang in eene fijne spits uitloopt, 2». dat de verbinding met den
grond goed geleidend zij, en 3». dat die geleiding nergens afge-
broken zij.
De onweêrswolk trekt de ongelijknamige elektriciteit van de
stang en de geleiding aan, en deze kan bij de spits vrij uitstroomen.
De door de wolk afgestootene gelijknamige elektriciteit stroomt door
de geleiding vrij in den grond weg, en de ophooping van elektrici-
teit in den afleider is dus onmogelijk.
Is de spits stomp, dan kan zich door den invloed van de
luehtelektriciteit in het boveneinde van den afleider eene belangrijke
hoeveelheid elektriciteit ophoopen. Een ontlading van de wolk op
den afleider kan dan plaats hebben, en ten gevolge van de goede
geleiding met den grond zal de ontlading geschieden zonder het
gebouw te schaden. De ophooping van elektriciteit aan het boven-
einde van den geleider zou echter ook eene ontlading op eenig ge-
deelte van het gebouw mogelijk maken, en daardoor zouden ver-
woestingen kunnen aangerigt worden. Is de geleiding afgebroken,
dan kan de door de wolk afgestootene elektriciteit niet in den grond
afstroomen, er heeft eene ophooping van elektriciteit plaats, en
deze kan zich zijwaarts op eenig gedeelte van het gebouw ontlasten.
Ten gevolge van zulk eene omstandigheid werd professor Richman
te Petersburg gedood.
Qm de spits van de stang behoorlijk scherp te houden, worden
de ijzeren spitsen verguld, of in plaats van dezen brengt nen op de
stang spitsen van platina aan.
Is een bliksemafleider, naar hetgeen aangevoerd is, goed inge-
rigt, dan is er geen inslaan van den bliksem mogelijk. Om echter
het inslaan op eenig ander punt van een gebouw te voorkomen,
is het noodig dat metaalmassa's , zooals metalen staven en metalen
daken, met den afleider in geleidende verbinding gebragt worden,
dewijl dan de door de wolk aangetrokkene elektriciteit langs de
15*