Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-226
eene ijzeren spits bevestigde, die met het touw in geleidende ver-
binding stond. Ben voorbij trekkende onweêrswolk toonde echter
geen sporen van elektriciteit, dan nadat het touw, door den regen
nat geworden, een goede geleider geworden was. Toen kon hij uit
het einde van het louw, als het met den grond niet in geleidende
verbinding was, vonken trekken. — T)e Romas in Frankrijk liet het
touw van den vlieger met eenen dunnen metaaldraad doorvlechten,
en verkreeg op die wijze vonken van 7 tot 10 voet lengte, die van
een knappen als van een pistoolschot gepaard gingen. Het touw
van den vlieger was met een zijden koord van ongeveer 10 voet
lengte aan den grond verbonden, en ofschoon hij bij zijne proeven
alle voorzorgsmaatregelen bij de ontlading genomen had, trof hem
eens zelfs een slag, die hem omverwierp.
Vaste toestellen, welke dienen moeten om de elektriciteit van de
wolken na te sporen, heeft men op verschillende wijzen zamengesteld.
Ben metalen stang, die van boven puntig toeloopt, staat op eene
houten staaf boven op eenig gebouw. De staaf dient tot isolator
en is daartoe van eene kap van caoutchouc voorzien. Aan de me-
talen stang is een metaaldraad bevestigd, die in het gebouw ver-
bonden is met eene koperen staaf, welke in een koperen bol ein-
digt, die als conductor dient. In de nabijheid van dezen bol bevindt
zich een andere koperen bol, die tot ontlader of vonkentrekker
dient. Deze kan door middel van een glazen handvatsel meer of
minder van den eersten bol verwijderd worden. Van den ontlader
loopt verder een metaaldraad in den vochtigen*'grond. — Is nu de
atmospheer met elektriciteit geladen, dan wordt door de elektriciteit
van de wolk tegengestelde elektriciteit van de stang aangetrokken,
en deze stroomt aan de spits uit. Aan het ondereinde van de stang
en in den conductor hoopt zich dus elektriciteit op die gelijknamig
is met die van de wolk. De elektriciteit van den conductor trekt
weder ongelijknamige elektriciteit van den tweeden bol aan, — en
wordt nu in beide bollen de spanning sterk genoeg, dan zal er eene
vereeniging van beide elektriciteiten of eene ontlading plaats hebben,
waarbij men dezelfde verschijhselen zal waarnemen als bij de ont-
lading der Leidsche flesch. — Wordt er tusschen beide bollen eene
geleidende verbinding aangebragt, dan zal men geene elektrische
verschijnselen waarnemen: want de door de wolk afgestootene elek-
triciteit kan dan vrij naar den grond wegstroomen.