Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÜOj
vau'760 streep aan liet oppervlak der zee, en
„ 760X-?|J „ op eene hoogte vau 10,5 el.
Dc digtheid vau de volgende laag van 10,5 cl hoogte is slechts
^IJ van die van de onderste laag, cn daar de digtheid evenredig is
met de drukking, zoo zal de drukking overeenkomen met eene kwikkolom
van 760 xfJ-JX -?^! streep op eene hoogte vau 2x10,5 el.
De digtheid van de derde laag is blijkbaar slechts van die
der tweede laag en derhalve zal dc drukking van den dampkring even-
wigt maken met eene kwikkolom
van 760x ?J® X-ffJ X-^IJ- streep op eene hoogte van 3x10,5 cl.
Uit deze beschouwing volgt dan dat de hoogte van de kwikkolom,
die evenwigt maakt met de drukking van den dampkring, zal zijn:
760 streep aan het oppervlak der zee,
76U X -fU „ op eene lioogte van 10,5 cl,
.760 X(I|J)= „ „ „ „ „ 2X10,5 „
7G0x(5-f3)' » » » 3X10,5 „
760 x(^|^)" „ „ ,, „ nXlO,5
Is dan op zekere hoogte de barometerstand of de hoogte van meer
gemelde kwikkolom in streepen gelijk B, dan is
B = 760 X(^|^)° of
log. B == log. 760 -)- n (log. 750 — log. 760), en
log. 7Ö0 —log.B
7(10 —log. 759'
0,00^5718
De hoogte H, die met deu barometerstand B overeeukomt, is
daa nx 10,5 el of
10 5
H-=(j^^-~(log.7f)0-log.B)=l^ -log.B) ellen.
Willen wij nu deze formule, die echter naar de aardrijkskun-
dige breedte en het verschil in temperatuur eenige wijziging moet
ondergaan, gebruiken om de hoogte van den dampkring te bepalen,
dan zal men zien, dat eene dampkringsdrukking, die met 1 streep
kwikzilver evenwigt houdt, op eene hoogte
H = 18863 log. 760 = 1S363 X 2,SS0S = 52900 el
zal voorkomen, dewijl dan in bovenstaande formule B = 1 en dus
log. B = 0 is. Op die hoogte heeft de lucht nog vau hare
digtheid aan het oppervlak der zee.