Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-195
het Westen van Zuid-Amerika. Een gedeelte daarvan strijkt als
Penaansche stroom langs de kusten van Chili en Peru, terwijl het
westelijke gedeelte van dien driftstroom door den zuidoostpassaat
omgebogen wordt, cn met den Peruaanschen stroom neemt hij dc
rigting naar het Westen aan en is ten Zuiden van den Aequator als
Zmd-Aequaioriaal droom bekend. Een ander deel van dien Antarkti-
schen Driftstroom gaat langs de zuidpunt van Amerika onder den
naam van Kaap-Hoorn-stroom. Evenzoo treft men in het Zuiden van
den Atlantischen Oceaan een dergelijken driftstroom aau, die eene
gelijke rigting uit het Zuidwesten heeft. Ook ten Zuiden van de
Indische Zee treft men een dergelijken stroom aan, die tot de west-
zijde van Nieuw-Holland reikt, door den zuidoostpassaat westelijk
gedreven wordt en als Znid-nosipassaaidrift bekend is. Deze passaat-
drift vindt hoofdzakelijk eenen weg door het kanaal van Mozambique
en gaat als Mozamlirjue-strnom zuidelijk. Van het Oosten naar het
Westen gaat nu de stroom als Kaapstroom langs de Kaap de Goede
Hoop. Aau de oostzijde van Afrika neemt deze stroom eene rigting
aau langs de kust on, meer rn meer de rigting uit het Zuidoosten
en Oosten aannemende, beslaat hij, geholpen door den zuidoost-
)iassaat,als Aequuloriaal stroom een breedc baan in den Atlantischen
Oceaan. Dc oostpunt van Zuid-Amerika verdeelt dezen slroom in
twee deelen. Een deel gaat langs de noordkust van Zuid-Amerika,
dringt in de golf van Mexico, cn treedt door de straat van Florida
onder den naam van Golfstroom langs de oostkust van Noord-Amerika
iu den Atlantischen Oceaan. De zuidwesten winden, die in het
Noorden van den Atlantischen Oceaan heerschen, drijven het warme
water van dezen stroom naar de westkust van Europa cn zelfs tot
aan het Noorden van Noorwegen, cn westelijk langs dezen Noord-
Atlantischen Driftstroom gaat de stroom, die van de noordpoolstrce-
ken komt. Een ander gedeelte van den Golfstroom gaat als Jlennet-
stroom tot in de bogt van Frankrijk en van daar noordwestwaarts
langs het Zuiden van Ierland, terwijl het zuidelijke deel van de
wateren van den Golfstroom van de Azoren af door den noordoost-
passaat omgebogen wordt naar de Bermudas, en een ander gedeelte
langs Spanje en Afrika zuidelijk gaat, eenig water in de straat van
Gibraltar afgeeft en zich in de bogt van Guinea verliest. Het zui-
delijke deel van den Atlantischen Aequatoraalstroom gaat als Brazi-
liaansche stroom zuidwaarts langs Brazilië, en vormt eindelijk door
13*