Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
188
Lijnen, die over plaatsen loopen, welke gelijke wintertempeni-
tuur hebben, worden isochimenen genoemd, van wo gelijk en/J^mzoo«
winter. De rigting van die lijnen is zeer önregelmatig. — De
isochimene van —5° C. loopt over IJsland, Hammerfest, lleval en
Archangel; die van —10® C. over de Noordkaap, ten Noorden langs
het Ladoga-meer, over Moskou en ten Noorden langs de Kaspische
zee; die van O® C. gaat over de Far-öer, Drontheim, Jutland, Ofen.
den mond vau den Donau en ten Zuiden langs de Krim; die van
5®C. gaat over Ierland, Cornwallis, Kaap Lahogue, ïours, Turijn
en ten Noorden langs de straat van Konstantinopel; die van 8*^0.
loopt over Kaap Ortegal, Kaap St. Martin, ten Noorden langs Sicilië,
over Kaap Leuea en Athene.
Even als men lijnen aangeeft, die over j)laatsen van gelijke jaar-,
winter- en zomerwarmte loopen, zou men ook lijnen kunnen trekken,
die gelijke gemiddelde warmte voor eenige maand hebben. — Wilde
men die voor de koudste en voor de warmste maand in het noorde-
lijk halfrond hebben, dan zou men die voor de maanden Januarij
en Julij moeten nemen; want even als het warmste gedeelte van
den dag iets na den middag valt, zoo zal ook de warmste maand iu
den regel na het zomersolstitium en de koudste na het wintersolsti-
tium moeten voorkomen.
122. Thermische isanomalen. Zooals wij gezien hebben uit den
loop der isothermen verschilt de gemiddelde jaartemperatuur zeer op
plaatsen van gelijke breedte. — Bepaalt men van 10 tot 10 graden
op denzelfden parallelcirkel de gemiddelde temperatuur van een jaar,
dan verkrijgt men de gemiddelde temperatuur van den parallelcirkel.
Zoo is de gemiddelde temperatuur der parallelen als volgt:
90® N. B, — 16,5® C. 20" N. B. . . . 25,® C.
80 -14, 10 26,6
70 -.9, 0 26,6
60 - 1, 10® Z. B. 25,5
50 5,4 20 23,5
40 13,6 30 19,4
30 21, 40 12,5
Het verschil tusschen de gemiddelde temperatuur van eenige plaats
en de gemidilelde temperatuur van haren parallelcirkel wordt de
thermische anomalie genoemd. Lijnen, die over plaatsen loopen wel-