Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-183
Met de afneming ran de temperatuur op toenemende hoogten staat
natuurlijk de plantengroei in verband, zoo zelfs dat men aan den
voet der bergen in keerkringsgewesten de tropische gewassen aan-
treft, terwijl men bij toenemende hoogte eene dergelijke opvolging
van gewassen ontmoet, als wanneer men van den aequator zich naar
het Noorden begeeft. — Op de hooge bergvlakten is de tempera-
tuur in den regel veel hooger, dan op gelijke hoogte van afzonder-
lijk staande bergtoppen. De eersten toch kunnen veel meer warmte
van de Zon ontvangen en dus ook meer warmte aan de lucht mede
deelen. Zoo vindt men in de Mexicaansche bergen, op eene breedte
van 18 ii 19 graden en eene hoogte van 14 duizend voet, zelfs
geen phanerogamischen plantengroei meer, terwijl in het hoogland
van Peru op gelijke breedte en grootere hoogte nog veel akkerbouw
aangetroffen wordt. Zoo ook treft men in het hoogland van Tibet
en Chineesch Tartarije op eene hoogte van 12 duizend voet nog
tarwe aan, terwijl de gerst nog hooger verbouwd wordt, — en aan
den zuidelijken kant van het Himalaya-gebergte houdt reeds de land-
bouw op eene hoogte van ongeveer 10 duizend voet op.
120. De sneeuwgrens, gletschers. De afneming van de tem-
peratuur met de hoogte maakt dat op hooge bergtoppen de sneeuw
zelfs in de zomermaanden niet wegsmelt. Daar waar de sneeuw
aan de vrije hellingen en steile wanden der bergen blijft liggen,
zelfs in het heetste van den zomer, daar is de sneeuwgrens of de
grens van de eeuwige sneeuw. — Het is duidelijk dat ten gevolge
van de minder sterke insolatie die sneeuwgrens op grootere breedten
lager zal liggen dan onder den aequator.
Hier volgt een overzigt van de gemiddelde hoogte van de sneeuw-
grens op verschillende breedten. Die hoogte is opgegeven boven
het oppervlak der zee, terwijl daarachter de gemiddelde tempera-
tuur aan het oppervlak der zee zoo voor het geheele jaar als voor
den zomer opgegeven is.