Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-182
ter, en bijgevolg komt de van beneden opstijgende lueht in de hoo-
gere streken veel kouder aan. — Bij het beklimmen van hooge
bergen, en bij het opstijgen in luchtballons heeft men dit bevestigd
bevonden. — Intusschen is de afneming van de temperatuur met
toenemende hoogte aan geene bepaalde wet onderworpen, evenmin
zal ook op dezelfde hoogte steeds dezelfde temperatuur kunnen be-
staan, daar de luchtzee altijd in beweging is, en verschillende om-
standigheden bovendien belangrijke storingen te weeg brengen. —
Zoo steeg Gay Lussac in 180é met eenen luchtballon tot eene
hoogte van 21 duizend voet, waarbij eene temperatuur van — 9,5° C.
waarnam, terwijl beneden de thermometer 31° C. aanwees. In 1850
stegen Barral en Bixio ongeveer even hoog. Op eene hoogte van
6000 voet kwamen zij in eene nevellaag, welke zich tot de hoogte
van ongeveer 20 duizend voet uitstrekte. Boven in die laag hadden
zij eene temperatuur van — 10° C., onmiddellijk boven die laag was
de temperatuur —23° C., en op eene hoogte van 21 duizend voet
wees de thermometer — 40° C.
In 1852 werden in Engeland drie luchtvaarten tot wetenschappelijk
onderzoek ondernomen, en wel op 17 Augustus, 26 Augustus en 10
November. Men maakte daarbij eenige opmerkingen betreffende de
luchttemperatuur, die wij in onderstaande tabel ten naastenbij opgeven.
Hoogte in Waargenomen temperatuur volgens i de schaal van Celsius.
voeten 17 Aug. 26 Aug. ! 10 Nov. i
0 22,5 20 10
2000 17,5 15 5
4000 15 11,25 2,5
6000 12,5 7.5 1,25
8000 8,75 5,75 0
10000 5 3,75 -2,5
12000 0 0 -7,5
14000 —3,75 —3,75 —10
16000 —6,25 -7,5 —12,5
18000 —10 —10 —16,25