Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
413
Passen wij een ander op het jaar 1865 toe, dan heeft men
a= 3
rest ^ b = 1
0 = 3
■ 19
1865 gedeeld door ] 4
I 7
m + 19a = (23 + 19 X 3) gedeeld door 30, rest d = 20,
n+2b+4e+6d=(4+2xl+4x3-f6x20) gedeeld door 7, rest e=5.
Paasehzondag valt dus in 1865 op d+e — 9 = 20 + 5 — 6 =
16 April.
Men kan ooL aldus werken:
Men neemt de epaeta of maansouderdom voor het jaar, waarvan
men het Paaschfeest bepalen wil, en telt daarbij 1 voor Maart of 2
voor April. Trek die som af van 30, dan geeft het verschil aan op
welken dag het in die maand Nieuwe Maan is; tel bij dien datum
15, dan heeft men den dag voor de Volle Maan. Met behulp van
de Zondagsletter kan men dan den Paaschdag bepalen.
Voor het jaar 1865 heeft men dus:
Epacta 3, plus 1 voor Maart, geeft 4. Verder is 30 — 4 = 26
eu dus heeft men ongeveer 26 Maart Nienwe Maan, en dus 15
.dagen later of 10 April Volle Maan. De Zondagsletter in 1865 is
A, en daar April altijd met de letter G begint, zoo valt 2 April op
Zondag, en zoo zal dan 16 April de Paasehzondag zijn.
Dewijl nu de epacta met het guldengetal, naar (99), in betrek-
kiug staat, zoo kan men naar dc guldengetallen de Paasch-vollema-
nen vaststellen. Men zal dan een tafeltje voor de Paasch-vollema-
nen en de guldengetallen kunnen zamenstellen, en vinden;
10